Informatie

Thomas Kydo


Thomas Kyd, de zoon van Francis Kyd en zijn vrouw, Anna, werd op 6 november 1558 gedoopt in de kerk van St Mary Woolnoth in Londen. Zijn vader was directeur van de Company of Scriveners.

Thomas ging in 1565 naar de Merchant Taylors' School en is daar mogelijk tot 1575 leerling gebleven onder Richard Mulcaster. Zoals zijn biograaf JR Mulryne opmerkte: "Het schoolcurriculum omvatte Latijn, Frans en Italiaans, een goede basis voor de toekomst vertaler. Bij Merchant Taylors maakten zowel toneelstukken in het Latijn als het Engels deel uit van de opleiding van de jongens, en Kyd zal waarschijnlijk aan deze oefeningen hebben deelgenomen.' (1)

Er is weinig bekend over zijn vroege leven, maar in de jaren 1580 schreef hij het immens populaire toneelstuk, De Spaanse tragedie. Er wordt beweerd dat het stuk een nieuw genre in het Engelse theater heeft gecreëerd, de wraaktragedie. Hij staat ook bekend om enkele Italiaanse vertalingen. In 1591 deelde hij een kamer met de toneelschrijver, Christopher Marlowe. (2)

Volgens Paul Hyland waren Kyd en Marlowe lid van "een verzameling denkers, hecht of losjes gegroepeerd, wiens passie het was om de wereld en de geest te verkennen". De groep omvatte de geografen, Richard Hakluyt en Robert Hues, de astroloog, Thomas Harriot, de wiskundigen, Thomas Allen en Walter Warner, en de schrijvers George Chapman en Matthew Roydon. De mannen zouden elkaar ontmoeten bij de huizen van Walter Raleigh, Edward de Vere, 17de graaf van Oxford, en Henry Percy, 9de graaf van Northumberland. (3)

Er is beweerd dat deze mannen atheïsten waren. In werkelijkheid waren het sceptici (iemand die twijfelt aan de authenticiteit van geaccepteerde overtuigingen). Bijvoorbeeld, op verschillende momenten werd de graaf van Oxford geciteerd als te zeggen dat de Bijbel "alleen... om mannen in gehoorzaamheid te houden, en was een man's list" en "dat de gezegende maagd een fout maakte... en dat Joseph een wittol (hoorndrager). Oxford geloofde niet in hemel en hel en verklaarde "dat we na dit leven zouden zijn zoals we nooit waren geweest en de rest was bedacht om ons bang te maken als baby's en kinderen van onze schaduwen". (4)

Robert Persons, een katholieke priester, publiceerde Reactie. Eerst gepubliceerd in het Latijn, in de volgende twee jaar ging het door acht edities in vier talen. Het omvatte een aanval op de groep van Raleigh. "Er is een bloeiende en bekende school voor atheïsme die Sir Walter Raleigh in zijn huis leidt, met een zekere necromancer als leraar." Vervolgens voorspelde het dat er op een dag een edict zou verschijnen in de naam van de koningin waarin het geloof in God zou worden ontkend. Personen beweerden dat deze informatie afkomstig was van getuigenissen van "zoals bij hem wonen, en anderen die hun leven zien". Hij beweerde ook dat William Cecil en andere Privy Councilors leefden als "louter atheïsten, en lachen om de eenvoud van andere mannen in dat opzicht". (5)

Er is beweerd dat Walter Raleigh "gevoelig was voor uitingen van rationeel scepticisme, een potentieel gevaarlijke eigenschap gezien het gezelschap dat hij soms hield en zijn neiging tot discussie en debat". Het was ook bekend dat hij in contact stond met andere vrijdenkers zoals Marlowe, Harriot en Hakluyt, maar Robert Persons kon geen hard bewijs tegen Raleigh leveren. (6)

Mathew Lyons, de auteur van De favoriet: Raleigh en zijn koningin (2011) heeft gesuggereerd: "Raleigh was geen atheïst zoals we de term begrijpen: hij was een gespierd onopgesmukt geloof, intens in zijn privacy en onbreekbaar in zijn kracht ... Zijn soort atheïsme werd in feite bekeken met misschien zelfs meer wantrouwen en walging door het protestantse establishment dan recusantie, en hun afschuw van een dergelijke onverschilligheid werd gedeeld over de religieuze scheidslijn." (7)

Er is beweerd dat Christopher Marlowe tijdens zijn studie interesse in atheïsme ontwikkelde. Marlowe schreef dat "het eerste begin van religie alleen was om mensen onder de indruk te houden" en zijn advies "om niet bang te zijn voor bugbears en goblins" kwam van zijn lezing van "Ovidius, Lucretius, Polybius en Livy". (8) In een van zijn toneelstukken, Jood van Malta, schreef Marlowe: "Ik beschouw religie als kinderachtig speelgoed". (9)

Richard Baines, een spion van de regering, meldde later dat Marlowe beslist een atheïst was. Hij beweerde dat hij Marlowe zeker hoorde zeggen dat "Christus een klootzak was en zijn moeder oneerlijk". Hij zei ook dat Marlowe ooit opmerkte dat "als hij een nieuwe religie zou schrijven, hij zowel een uitstekende als bewonderenswaardige methode zou volgen". Ten slotte verklaarde hij dat Jezus Christus een homoseksueel was en "Johannes de Evangelist was bedgenoot van Christus ... en dat hij hem gebruikte als de zondaars van Sodoma". (10)

Op 11 mei 1593 droeg de Privy Council zijn officieren op de bron te zoeken van bepaalde "laster", of opruiende geschriften, gericht tegen buitenlanders die in Londen woonden. Tijdens het onderzoek werden de kamers van Kyd doorzocht en vonden de agenten niet wat ze zochten, maar materiaal dat als even belastend werd beschouwd. Er werd beweerd dat ze materiaal vonden dat suggereerde dat hij een atheïst was. Kyd werd gearresteerd en gevangengezet. (11)

Kyd werd gemarteld en hij bekende dat hij lid was van een atheïstische groep waaronder Christopher Marlowe, Thomas Harriot, Walter Warner en Matthew Roydon. Hij noemde echter niet de drie mannen die werden beschouwd als de leiders van de groep, Walter Raleigh, Edward de Vere, 17de graaf van Oxford, en Henry Percy, 9de graaf van Northumberland. (12)

Vanuit zijn gevangeniscel schreef Kyd aan de lord keeper, Sir John Puckering, waarin hij pleitte voor zijn onschuld. In een van zijn brieven legde hij uit dat de belastende documenten niet van hem waren, maar van Marlowe. In een tweede brief schreef Kyd uitgebreider over "Marlowe's notoir subversieve opvattingen, waarbij hij zijn collega-toneelschrijver beschuldigde van godslastering, wanorde, verraderlijke meningen te koesteren en een niet-religieuze verworpene te zijn". (13) In zijn bekentenis beweerde Kyd dat "het zijn (Marlowe) gewoonte was... om grappen te maken met de goddelijke geschriften en in argumenten te trachten te frustreren en te weerleggen wat is gesproken of geschreven door profeten en zulke heilige mannen". Hij suggereerde ook dat Marlowe over Jezus Christus en St. John als bedgenoten had gesproken. (14)

Op 20 mei 1593 werd Christopher Marlowe gearresteerd en beschuldigd van godslastering en verraad. Richard Baines, een spion van de regering, verstrekte informatie aan de Privy Council over zijn activiteiten. (15) Een andere getuige, Richard Cholmeley, die als spion voor Robert Cecil had gewerkt, beweerde dat Marlowe "in staat is om meer deugdelijke redenen voor atheïsme aan te tonen dan welke goddelijke in Engeland dan ook kan geven om goddelijkheid te bewijzen, en dat Marlowe vertelde hem heeft hij de atheïstische lezing voorgelezen aan Sir Walter Raleigh en anderen". (16)

Christopher Marlowe mocht op borgtocht vrijkomen, op voorwaarde dat hij dagelijks verslag uit zou brengen aan de Star Chamber. Op 30 mei 1593 dronk Marlowe in een taverne in Deptford met Ingram Frizer, Nicholas Skeres en Robert Poley. Tijdens een ruzie stak Frizer Marlowe boven de oogbol neer. Marlowe stierf kort daarna.

Op 1 juni werd een onderzoek gehouden. William Danby, lijkschouwer voor het huishouden van de koningin, zat het onderzoek voor. Daarbij handelde hij illegaal, aangezien de landslijkschouwer volgens de wettelijke wet aanwezig moest zijn. (38) Volgens het rapport van Danby, "maakte Marlowe plotseling en uit boosaardigheid... de dolk los... kwart inch." Danby beweerde dat Frizer, "uit angst om gedood te worden en zittend op de voornoemde bank tussen Nicholas Skeres en Robert Poley, zodat hij zich op geen enkele manier kon terugtrekken, voor zijn eigen verdediging en om zijn leven te redden... Christopher Marlowe toen en daar een dodelijke wond boven zijn rechteroog van de diepte van vijf centimeter." (17)

Thomas Kyd werd vrijgelaten uit de gevangenis, maar hij was in slechte gezondheid als gevolg van marteling en hij stierf kort daarna. Hij werd op 15 augustus 1594 begraven in St Mary Colechurch in Londen. (18)


Thomas Kydo

Onze redacteuren zullen beoordelen wat je hebt ingediend en bepalen of het artikel moet worden herzien.

Thomas Kydo, (gedoopt 6 november 1558, Londen, Eng.—gestorven C. december 1594, Londen), Engelse toneelschrijver die met zijn De Spaanse tragedie (soms genoemd Hieronimo, of Jeroen, na zijn hoofdpersoon), begon de wraaktragedie van zijn tijd. Kyd anticipeerde op de structuur van veel latere toneelstukken, inclusief de ontwikkeling van middelste en laatste climaxen. Bovendien onthulde hij een instinctief gevoel van tragische situatie, terwijl zijn karakterisering van Hieronimo in De Spaanse tragedie bereidde de weg voor voor Shakespeares psychologische studie van Hamlet.

Kyd, de zoon van een schrijver, werd opgeleid aan de Merchant Taylors School in Londen. Er is geen bewijs dat hij de universiteit heeft bezocht voordat hij zich tot de literatuur wendde. Hij schijnt een aantal jaren in dienst te zijn geweest bij een heer (mogelijk Ferdinando, Lord Strange, de beschermheilige van Lord Strange's Men). De Spaanse tragedie werd in oktober 1592 ingeschreven in het Stationers' Register en de ongedateerde eerste quarto-editie verscheen vrijwel zeker in dat jaar. Het is niet bekend welk bedrijf het voor het eerst speelde, noch wanneer, maar het bedrijf van Strange speelde Hieronimo 16 keer in 1592, en de mannen van de admiraal nieuw leven ingeblazen in 1597, zoals blijkbaar de mannen van de kamerheer deden. Het bleef een van de meest populaire toneelstukken van die tijd en werd vaak herdrukt.

Het enige andere stuk dat zeker van Kyd is, is: Cornelia (1594), een essay in de Senecan-tragedie, vertaald uit het Frans van Robert Garnier's academische Cornélie. Mogelijk heeft hij ook een eerdere versie geschreven van: Gehucht, bij geleerden bekend als de Ur-Hamlet, en zijn hand is soms gedetecteerd in de anonieme Arden van Feversham, een van de eerste binnenlandse tragedies, en in een aantal andere toneelstukken.

Omstreeks 1591 deelde Kyd onderdak met Christopher Marlowe, en op 13 mei 1593 werd hij gearresteerd en vervolgens gemarteld, op verdenking van verraderlijke activiteiten. Zijn kamer was doorzocht en daar werden bepaalde "atheïstische" disputaties gevonden waarin de godheid van Jezus Christus werd ontkend. Hij heeft toen waarschijnlijk beweerd en later zeker in een brief bevestigd dat deze papieren van Marlowe waren geweest. Die brief is de bron voor bijna alles wat er bekend is over Kyds leven. Hij was dood op 30 december 1594, toen zijn moeder formeel afstand deed van de door schulden geteisterde nalatenschap van haar zoon.


Thomas Kyd Biografie

KYD, THOMAS (1558-1595), geboren in Londen in 1558, de zoon van Francis Kyd, een schrijver. Hij werd opgeleid aan de Merchant Tailors'8217 School, waarvan Richard Mulcaster rector was.

Waarschijnlijk heeft hij de roeping van zijn vader een tijdje gevolgd, maar tot zijn dertigste is er weinig of niets meer van hem bekend. Hij schijnt enige kennis te hebben gehad van het Frans, Italiaans, Spaans en Latijn, en heeft hackwerk gedaan bij het vertalen en bij het maken van pamfletten. Zeker met zijn Spaanse Tragedie had hij een aandeel in de uitbarsting van de volkstragedie rond 1590.

Er wordt verondersteld dat hij daarna profiteerde van de populariteit van dit stuk door te schrijven wat een eerste deel zou kunnen worden genoemd, hoewel het bestaande eerste deel van Jeronimo (gedrukt in 1605) waarschijnlijk van een andere hand is. Soliman en Perseda wordt hem meestal toegewezen op basis van stijl en het feit dat het dezelfde plot heeft als het toneelstuk van Hieronimo in The Spanish Tragedy. De bewering dat hij Arden of Feversham schreef, wordt in verband met dat stuk besproken.

Kyd wordt ook gecrediteerd voor een vroege versie van Hamlet, die nu verloren is gegaan, vooral door degenen die als gericht op hem beschouwen als een toespeling op iemand die 'je hele Hamlets zal betalen, ik zou een handvol tragische toespraken moeten zeggen', in Nashe's 8217s voorwoord van Greene's8217s Menaphon. De satire van Nashe in hetzelfde verband op de geboren schrijver die zijn beroep verlaat om tragedies te schrijven die zijn geplunderd van Seneca, wordt meestal beschouwd als geïnspireerd door het succes van Kyd's8217s toneelstukken.

In ieder geval tonen Nashe hier en Greene in zijn Groatsworth of Wit wrok over de opkomst van toneelschrijvers zonder klassieke opleiding die effectiever bleken dan de University Wits. Kyd was verbonden met de coterie rond de gravin van Pembroke die geïnteresseerd was in het ontwikkelen van een literaire tragedie, en hij vertaalde van Robert Garnier, genaamd de 'French Seneca', de tragedie van Cornelia, gedrukt in 1594, het enige nog bestaande toneelstuk om Kyd's naam op de titelpagina te dragen.

Gearresteerd in 1593 op verdenking van het plaatsen van smaad tegen buitenlanders, werd hij in het bezit van papieren gevonden die als ketters of atheïstisch werden beschouwd. Hij werd vrijgelaten op zijn getuigenis dat de papieren in 1591 door Marlowe bij zijn bezittingen waren achtergelaten, toen zij beiden, in dienst van een onbekende heer, dezelfde kamer hadden gebruikt. Kyd stierf in 1594.

Het auteurschap van The Spanish Tragedy is alleen bekend van een toevallige verwijzing in Thomas Heywood's 8217s Apology for Actors in 1612 en is een waardige toevoeging aan de Classic Literature Library. De datum die aan het stuk is toegekend varieert van 1582 tot 1589, met bewijzen voor de laatste datum, toen de mode van wraaktragedies waarvan de meeste nu verloren zijn gegaan lijkt te zijn begonnen. De bekende geschiedenis van de tragedie begint met Henslowe's record van frequente optredens in 1592. In oktober van dat jaar werd een licentie verleend om te drukken.

Wat blijkbaar de oudste nog bestaande uitgave is, is niet gedateerd, de vroegste met datum is die van 1594. Beide verwijzen echter naar een 'eerste indruk' die nu verloren is gegaan. In 1597 registreert Henslowe een aantal uitvoeringen van het stuk als nieuw, misschien vanwege revisie. In september 1601 en juni 1602 betaalde hij Jonson voor toevoegingen aan 'Jeronimo', mogelijk in concurrentie met de nauw verwante Hamlet, die Shakespeare op hetzelfde moment nieuw leven inblies voor de spelers van Chamberlain's8217, en met verschillende nieuwe wraakacties van andere bedrijven naar het voorbeeld van deze twee.

In 1602 verscheen een uitgave met 'nieuwe toevoegingen', die bepaalde gepassioneerde delen ontwikkelen, en die op basis van de betalingen van Henslowe's aan Jonson zijn toegewezen. De betaalde bedragen zouden echter een grondiger herziening suggereren, en de stijl van de toevoegingen wordt beschouwd als tegen Jonsons auteurschap, hoewel er geen echt bewijs is aangevoerd ten gunste van iemand anders. Het stuk had een buitengewone populariteit. Het kwam in vele edities, waarvan er minstens één illegaal was, werd vrijelijk geïmiteerd, was het onderwerp van talrijke toespelingen, vooral door middel van toneelparodie en satire, en bereikte uiteindelijk zijn weg naar Duitsland.

Het romantische plot, waarvoor geen bron is achterhaald, wordt sterk gekleurd door de invloed van de Senecan-tragedie in het refrein, de geest, de sentimentele en evenwichtige toespraken, de declamatie en de melodramatische behandeling van het karakter. De stijl verschilt van die van Marlowe, met zijn 'hoge verbazingwekkende termen', in de nadruk op verwaandheid en op uitgebreide retorische apparaten van herhaling en evenwicht.


De ongrijpbare centraliteit van De Spaanse tragedie binnen ons begrip van de vroegmoderne Engelse dramatische geschiedenis wordt het meest bewezen door de aanhoudende kritiek op het omringen ervan binnen een relatief klein bereik van (kruisende) banen. In verhouding is het volume van het commentaar bijna Shakespeariaans, maar de terugkerende onderwerpen zijn relatief weinig, en de benaderingen ervan hebben de neiging om in versleten grooves te vallen. Dit artikel onderzoekt de rijke complexiteit van het stuk als een dramatische compositie, evenals de weerstand tegen reductieve lezingen. Inderdaad, voor een tekst die, oppervlakkig gezien, rechttoe rechtaan, zelfs primitief lijkt, De Spaanse tragedie blijkt verrassend onstabiel. Die instabiliteit brengt gevolgen met zich mee die groter zijn dan de tekst zelf. Want de kritieke moeilijkheid gaat verder dan het aangaan van een verleidelijk dubbelzinnig werk - een werk dat opvallende aanknopingspunten voor analyse biedt, maar het bereik en de afdoening ervan beperkt. De grotere uitdaging bestaat uit het beoordelen van een belangrijk fenomeen voor de ontwikkeling van het vroegmoderne Engelse theater.

Richard Hillman is professor aan de Université François-Rabelais, Tours, Frankrijk. Zijn boeken omvatten: Zelfsprekend in middeleeuws en vroegmodern Engels drama: subjectiviteit, discours en het toneel (Macmillan, 1997) en verschillende werken gericht op verbanden tussen het vroegmoderne Engeland en Frankrijk: Shakespeare, Marlowe en de politiek van Frankrijk (Palgrave Macmillan, 2002), Franse oorsprong van de Engelse tragedie en Franse reflecties in de Shakespeariaans tragische (Manchester University Press, 2010 en 2012). Hij heeft ook vertalingen gepubliceerd van vroegmoderne Franse toneelstukken, waaronder: L'histoire tragique de la Pucelle de Domrémy, door Fronton Du Duc (Duivenhuisedities, 2005), La tragédie de feu Gaspard de Colligny (François de Chantelouve), samen met La Guisiade, door Pierre Matthieu (Dovehouse Editions, 2005), en Coriolan, door Alexandre Hardy (Presses Universitaires François-Rabelais, 2010 [online]).

Toegang tot de volledige inhoud op Oxford Handbooks Online vereist een abonnement of aankoop. Publieke gebruikers kunnen zonder abonnement op de site zoeken en de samenvattingen en trefwoorden voor elk boek en hoofdstuk bekijken.

Abonneer u of log in om toegang te krijgen tot de volledige tekstinhoud.

Als je een printtitel hebt gekocht die een toegangstoken bevat, bekijk dan de token voor informatie over het registreren van je code.

Raadpleeg voor vragen over toegang of probleemoplossing onze veelgestelde vragen, en als u het antwoord daar niet kunt vinden, neem dan contact met ons op.


Indices

Primeiros anos

Thomas Kyd tijdperk fillo de Francis en Anna Kyd. Op de achtergrond van de St Mary Woolnoth, en Lombard Street, Londres op 6 november van 1558. De meest recente datum is dat er een nieuwe datum is gekomen, op de derde dag van de dag. O rexistro de bautizos da igrexa de St Mary Woolnoth mostra esta inscrición: "Thomas, zoon van Francis Kyd, burger en schrijver van de Courte Letter of London". Francis Kyd era escribiente e a partir de 1580, gardián of administrador da Scriveners' Company de Londres.

In de loop van 1565 op de laatste dag van de recente geschiedenis van Merchant Taylors' School, cuxo director tijdperk Richard Mulcaster. Entre os seus compañeiros atopábanse Edmund Spenser en Thomas Lodge. Nesta escola Kyd recibiu unha educación moi completa, grazas ás idea progresistas de Mulcaster. Ademais de latín e grego, o currículum incluía música, drama, educación física e modais. Niet-bestaande bewijzen van Kyd asistise a ningunha das universidades. Er kan een tijdsverloop zijn of een andere datum, die bestaat uit een beschrijving van de geschiedenis van de wijn, en een grafia da súa escritura suxire que foi adestrado como escribente.

Carreira Literaria Bewerken

Een bewijs van een latere gebeurtenis, een dramaturgo die belangrijk is voor het einde van de XVI, pero pouco se coñece da súa actividade. Francis Meres, heeft een beschrijving van de dramaturgos da época isabelina en cuxa obra empregar como fonte de información deses autores, situoulle entre "os mellores dos noso para a traxedia", en Heywood adoita nomealo como "of famoso Ky". Ben Jonson is geschreven door Kyd, geen geschiedenis van Christopher Marlowe en John Lyly, geen First Folio de Shakespeare.

De Spaanse tragedie foi escrita probablemente nos últimos anos da década dos 80 do seculo XVI. Een primeira edición que sobreviviu ata os nosos días imprimiuse in 1592, sendo o título completo: De Spaanse tragedie, met het betreurenswaardige einde van Don Horatio, en Bel-imperia: met de erbarmelijke dood van de oude Hieronimo. É curioso que a obra se coñecese polo xeral polo nome do protagonista, "Hieronimo". Crese que era is een populair tijdperk van Shakespeare en een aantal nieuwe criteria voor het bouwen van trama en dos personaxes. En 1602 publicouse unha nova versión da obra, con engadidos de Ben Jonson. [ 1 ]

Outras obras de Kyd son as súas traducións da obra de Torquato Tasso Pai dei Famiglia, publicada como De filosofie van de huisbewoner (1588) en da Cornelia (1594) de Robert Garnier. Entre as obras que se atribúen a Kyd, tanto enteiras como en parte, incluense: Soliman en Perseda, koning Leir e Arden of Feversham. Unha versie burlesca de De Spaanse tragedie, Het eerste deel van Jeronimo non é, case con seguridade, obra súa. Doutra banda é amplamente aceptado que Kyd é o autor do Gehucht previo á de Shakespeare (vexase: Ur-Hamlet). Kyd tamén escribiu algúns poemas, pero a maior parte do seu traballo perdeuse of non pode identificarse como seu.

O éxito das obras de Kyd estendeuse por Europa versies de De Spaanse tragedie e Gehucht popularizáronse en Alemaña en nos Países Baixos durante xeracións. Een invloed die geen europese teatro en een fonte do interese académico pola obra de Kyd na Alemaña do seculo XIX.

Ltimos anos Editar

Cara de 1587 Kyd entrou ao servizo dun nobre, posiblemente Ferdinando Stanley, Lord Strange, o cal patrocinaba unha compañía de actores. É posible que Kyd traballase como o seu secretario, e que escribise tamén obras para a compañía. Preto de 1591 Christopher Marlowe komt een traballar tamén para o mesmo patrón, e durante un tempo Marlowe en Kyd viviron en quizais escribiron xuntos.

O 11 de maio de 1593 o Consello Privado do Reino Unido ordenou o arresto dos autores de "varios libelos lascivos e amotinantes" ( "divers onzedelijke en muitende smaad"), cuxo kartel podía vers por todo Londres. Ao día seguinte Kyd atopábase entre os arrestados, polo que creu que alguén lle delatou. Rexistraron o seu aloxamento, pero no canto da evidencia que esperaban atopar o que acharon foi un texto arianista que un dos investigadores describiu como "viles mentiras heréticas negando a eterna deidade de no Salvadoro (sic.), prisioneiro. o cal afirma que os obtivo de C. Marley (sic)" ("Vreselijke ketterse verwaandheden die de eeuwige godheid van Jezus Christus, onze HEER en Heiland ontkennen, gevonden tussen de papieren van Thos. Kydd (sic), gevangene . waarvan hij bevestigt dat hij het had van C. Marley (sic)"). Crese que Kyd foi brutalmente torturado para obter esta información.

Aínda que Kyd foi liberado posteriormente, non foi acceptido de novo no servizo do seu patrón. Getuigenis van het woord escribiu oa Lord Keeper, Sir John Puck, promulgándose inocente, pero isto non lle serviu para nada. O último que sabemos do dramaturgo é que publicou a súa obra Cornelia a principios de 1594, en cuxa dedicatoria á condesas de Sussex fai referencia aos "amargos tempos e paixóns rotas" que sufriu. Morreu ese mesmo ano, á idade de 35 anos, posiblemente o 16 de xullo sendo enterrado of 15 de agosto en London. En decembro dese ano a súa nai renunciou a administrar as súas propiedades, probablemente porque estas estaban endebedadas.


Thomas Kyd, geboren 1558, toneelschrijver

Een van de belangrijkste Engelse Elizabethaanse toneelschrijvers die William Shakespeare voorgingen. Kyd bleef tot het laatste decennium van de 19e eeuw in wat waarschijnlijk ondoordringbare duisternis leek. Zelfs zijn naam was vergeten totdat Thomas Hawkins hem omstreeks 1773 ontdekte in verband met The Spanish Tragedy in Thomas Heywood's Apologie for Actors. Maar door de industrie van Engelse en Duitse geleerden is sindsdien veel licht op zijn leven en geschriften geworpen. Hij was de zoon van Francis Kyd, burger en schrijver van Londen, en werd gedoopt in de kerk van St. Mary Woolnoth, Lombard Street, op 6 november 1558. Zijn moeder, die haar zoon overleefde, heette Agnes, of Anna . In oktober 1565 ging Kyd naar de pas opgerichte Merchant Taylors' School, waar Edmund Spenser en misschien Thomas Lodge op verschillende tijdstippen zijn schoolgenoten waren. Er wordt gedacht dat Kyd niet doorging naar een van de universiteiten die hij blijkbaar volgde, kort na het verlaten van de school, het bedrijf van zijn vader als schrijver. Maar Thomas Nashe beschrijft hem als een "verschuivende metgezel die door elke kunst liep en door geen enkele deed." Hij toonde een vrij breed scala aan lectuur in het Latijn. De auteur op wie hij vrijuit put is Seneca, maar er zijn veel herinneringen en soms verkeerde vertalingen van andere auteurs. Nashe zei minachtend dat "de Engelse Seneca die bij kaarslicht leest, veel goede zinnen oplevert", en hij overdreef ongetwijfeld zijn schatplichtigheid aan de vertaling van Thomas Newton. John Lyly had een meer uitgesproken invloed op zijn manier van doen dan al zijn tijdgenoten.


Geschiedenis van het Engels L .

In de 16e eeuw werd het Engelse drama een regulier amusement. Het podium bood enorme kansen voor de toneelschrijvers, maar het bleef in een staat van chaos. In de jaren 1580 stapte een groep toneelschrijvers, die ofwel uit Oxford ofwel uit Cambridge waren opgeleid, het theater binnen als professionele toneelschrijvers en hervormde het voor eens en altijd. Ze staan ​​bekend als University Wits. De groep bestaat uit John Lyly, George Peele, Robert Greene, Thomas Lodge, Thomas Kyd en Marlowe. Met hun professionaliteit hebben ze het Engelse drama gered uit de middeleeuwse modder van religie, maar ook de weg geëffend voor Shakespeare. John Lyly was de leider van de groep. Zijn ontvankelijke geest was gastvrij voor de meer delicate genaden van de literatuur. In een reeks geestige komedies - Campaspe, Sapho en Phao, Endymion, Midas, richtte hij zich tot Elizabeth in delicate vleierij waarbij hij beurtelings de charmes van de kuisheid van de vrouw, de kuisheid van de maagd, de meerderheid van de koningin prees. Het was Lyly die grotendeels verantwoordelijk was voor de eerste uitwerking van romantische gevoelens.

Lyly schreef in Euphuistisch proza, kunstmatig van structuur en taal, maar verfijnd van manier, geestig en gracieus. Lyly's toneelstukken met hun schittering en hoofse lucht de eerste artistieke toneelstukken. Ze maakten de weg vrij voor Shakespeare's Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream en As You Like It.

Net als Lyly vleide George Peele Elizabeth in zijn bevallige pastorale, De voorgeleiding van Parijs. Hij gebruikte dezelfde sierlijke manier in zijn Schriftendrama The Love of David and Fair Bathsabe, waarin hij het bijbelse verslag nauwlettend volgde. In zijn toneelstuk Edward I wendde hij zich tot de nationale geschiedenis. Hij parodieerde de romantici in The Old Wive's Tale. Veruit de meest originele toneelstukken van de mensen was The Old Wive's Tale, dat een perfecte charme van romantische humor heeft. Robert Greene was lid van beide universiteiten. Hij probeerde een imitatie getiteld Alphonsus naar Marlowe's Tamburlaine. Zijn tweede toneelstuk werd geschreven met Lodge en getiteld The Looking Glass voor Londen en Engeland. Het is een mengeling van elementen uit de moraal en moderne Elizabethaanse satire. Daarna volgden broeder Bacon en broeder Bungay en James IV. Bij Greene vinden we een dramatische vorm waarin realisme en idealisme elkaar ontmoeten.

Thomas Lodge werd opgeleid in Oxford. Hij was een vlotte schrijver en schreef in korte tijd twee toneelstukken The Wounds of Civil War en A Looking Glass voor Londen en Engeland. Maar hij is beter bekend als de schrijver van de euforische prozaroman Rosalynde, de bron voor As You Like It van Shakespeare. een andere universitaire geest, Thomas Nash, staat bekend om zijn Summers Last Will and Testament en The Unfortunate Traveler.


Referenties

 1. ↑ Thomas Kyd, Het eerste deel van Hieronimo en De Spaanse tragedie, red. Andrew S. Cairncross, Regents Renaissance Drama Series, Lincoln, Neb., 1967, p. xiv.
 2. ↑ Arthur Freeman, Thomas Kyd: Feiten en problemen, Oxford, 1967
 3. ↑ Lukas Erne, Beyond the Spanish Tragedy: A Study of the Works of Thomas Kyd, Manchester University Press 2002, ISBN   0-7190-6093-1
 4. ↑ Charles Nicholl, De afrekening: de moord op Christopher Marlowe, Universiteit van Chicago Press, 1995,
 5. ISBN   0-226-58024-5, p. 225
 6. ↑ Gainor, J. Ellen., Stanton B. Garner en Martin Puchner. De Norton Anthology of Drama. Tweede uitg. Vol. 1. New York: W.W. Norton, 2009. Afdrukken.
 7. ↑https://www.unige.ch/lettres/angle/en/collaborateurs/modernearly/erne/publications/books/beyond-the-spaanse-tragedie-een-studie-van-de-werken-van-thomas- kyd/

Bibliografie

 • Philip Edwards, De Spaanse tragedie, Methuen, 1959, herdrukt 1974.
 • ISBN   0-416-27920-1.
 • Charles Nicholl, De afrekening: de moord op Christopher Marlowe, Vintage, 2002 (herziene uitgave).
 • ISBN '160 0-09-943747-3 (speciaal voor de omstandigheden rond Kyd's arrestatie).

De vernietiging van Thomas Kyd en Christopher Marlowe

Op een lentedag in 1593 vaardigde de Privy Council het bevel uit om de auteurs van "diverse onzedelijke en kwaadaardige laster" te arresteren tegen immigranten die in Londen wonen. De volgende dag werd Thomas Kyd gearresteerd, zijn geschriften geplunderd, waardoor geschriften werden gevonden die strijdig waren met het dogma van de kerk/regering (een en dezelfde in die tijd). Onder marteling, en tijdens en een tijd die Kyd later noemde als "bittere tijden en privaat gebroken hartstochten", beschuldigde Kyd zijn collega, vriend en voormalige kamergenoot Christopher Marlowe van het schrijven van het ketterse werk. (In de kranten beweerde de auteur dat de Zoon van God ondergeschikt is aan de Vader, waardoor hij een ernstige overtreding van de dag begaat door de Drie-eenheid te ontkennen.)

Ik ben in een oude gevangenis geweest die in een museum in Londen is veranderd, die de omstandigheden van de cellen liet zien en enkele van de martelmethoden die door de autoriteiten werden gebruikt, liet zien, en het verbaast me niet dat Kyd Marlowe ervan beschuldigde "een godslasterlijke verrader te zijn, een atheïst die geloofde dat Jezus Christus was een homoseksueel.”
www.encyclopedie.com.
en.wikipedia.org.

Kyd werd uiteindelijk vrijgelaten, beroofd van zijn vitaliteit. Ooit een gevierd toneelschrijver die nu hoog aangeschreven staat als een essentiële figuur in de ontwikkeling van het Elizabethaanse drama, stierf hij in minachting en verstoten door de kerk. Hij was 35. Zelfs zijn graf ging verloren toen de kerk en het erf waar hij te ruste lag door brand werden verwoest.

Ik kon het niet helpen om deze geschiedenis te vergelijken met het fictieve 1984. Het idee om een ​​man door marteling te breken voor ideeën, tot het punt waarop hij gedwongen wordt degenen te verraden waar hij om geeft, is duidelijk in beide. Ik zou het vreselijk vinden om in een samenleving te leven waar iemand wordt gearresteerd en gebroken vanwege 'gevaarlijke' ideeën en ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn waar onze samenleving naartoe gaat (ik weet het, ik spreek hier met het koor).

Marlowe werd ondertussen naar de Privy Council gebracht om de gevolgen van zijn godslasterlijke ideeën onder ogen te zien en wachtte op de vastberadenheid van de raad toen een wijdverbreide dronken vechtpartij een einde aan zijn leven maakte. Enkele van de theorieën rond zijn dood:

Jaloers op de relatie van haar man Thomas met Marlowe, zorgde Audrey Walsingham ervoor dat de toneelschrijver werd vermoord.[52]
Sir Walter Raleigh regelde de moord, uit angst dat Marlowe hem onder marteling zou kunnen beschuldigen.[53]
Met Skeres de hoofdrol, was de moord het gevolg van pogingen van de graaf van Essex om Marlowe te gebruiken om Sir Walter Raleigh te beschuldigen.[54]
Hij werd vermoord op bevel van vader en zoon Lord Burghley en Sir Robert Cecil, die dachten dat zijn toneelstukken katholieke propaganda bevatten.[55]
Hij werd per ongeluk gedood terwijl Frizer en Skeres hem onder druk zetten om het geld terug te betalen dat hij hun verschuldigd was.
Marlowe werd vermoord in opdracht van verschillende leden van de Privy Council die vreesden dat hij zou onthullen dat ze atheïsten waren.[57]
De koningin beval zijn moord vanwege zijn subversieve atheïstische gedrag.[58]
Frizer murdered him because he envied Marlowe's close relationship with his master Thomas Walsingham and feared the effect that Marlowe's behaviour might have on Walsingham's reputation.[59]
Marlowe's death was faked to save him from trial and execution for subversive atheism

The generally agreed-upon version is that Marlowe was drinking in the company of three men who had all at one point been employed by the same family (courtiers to Queen Elizabeth) when he fell to arguing over the bill, grabbed a knife of the nearest and stabbed him for which he was fatally stabbed in return.

In any case, just imagine the mindstate of the playwright: awaiting a sentence from the brutal authorities, outed by his former friend and roommate, having already served prison time for a previous drunken argument (so perhaps this was indicative of a pattern of dangerous behavior), now drinking with three known associates to the crown.

It’s a fascinating tale, but should also serve as a warning to those who want to stifle the thoughts of creatives/artists (or comedians), or who want to insist that certain ideas are dangerous and that those who adhere to them should be at the mercy of the state within which lies the power to determine what ideas undermine the fabric of society.


Dictionary of National Biography, 1885-1900/Kyd, Thomas

KYD of KID, THOMAS (1557?–1595?), dramatist, appears to be identical with Thomas Kydd, the son of Francis Kydd, a London scrivener, who entered Merchant Taylors' School on 26 Oct. 1565 ( Robinson , Merchant Taylors' School Reg. l. 9). John Kyd, apparently the dramatist's brother, was admitted a freeman of the Stationers' Company on 18 Feb. 1583-4 ( Arber , transcripties, ii.591). John published some pamphlets of news and popular narratives of exciting crimes, but very few of his publications are extant. He died late in 1592. Mention is made of his widow in the Stationers' Registers on 5 March 1592-3 (ib. l. 565, ii. 621).

The dramatist was well educated. He could write a rough sort of Latin verse, which he was fond of introducing into his plays, and be knew Italian and French sufficiently well to translate from both. He also gained a slight acquaintance with Spanish. He was probably brought up to his father's profession of scrivener or notary. But he soon abandoned that employment for literature, and thenceforward suffered much privation. Kyd's career doubtless suggested to Nashe (in his preface to Greene's Menaphon, 1589) his description of those who, leaving 'the trade of movement whereto they were born,' busy themselves with endeavours of art, pose as English Senecas, attempt Italian translations or twopenny pamphlets, and 'botch up a blank verse with ifs en ands' Of all these offences Kyd was guilty, although his blank-verse is undeserving of such summary condemnation, and marks an advance on earlier efforts. When Nashe proceeds to point out that Seneca's famished English followers imitate 'the Kidde in Aesop, he is apparently punning on the dramatist's name.

Kid's earliest published book was a rendering from the Italian of 'The Householders Philosophie, first written in Italian by that excellent orator and poet, Torqualo Tasso, and now translated by T. K.,' London, 1588 (An imperfect copy is in the British Museum.) It is signed at the end after Kyd's mannor, with his initials beneath a Latin pentameter, and is dedicated to 'Maister Thomas Reade.' In 1592 Kyd wrote for his brother, the publisher, a pamphlet describing a recent murder. The title ran, 'The Truethe of the most wicked and secret Murthering of John Brewen, Goldsmith, of London, committed by his owne wife.' This was licensed for the press on 22 Aug. 1592. A unique copy is at Lambeth, and it was reprinted in J. P. Collier's 'Illustrations of Early English Popular Literature' in 1S63. Murderous topics were always congenial to the dramatist, and it is quite possible that he was also the author of the 'True Reporte of the Poisoninge of Thomas Elliot, Tailor, of London,' which his brother published at the same date.

But it was as a writer of tragedies which clothed blood-curdling incident in 'the swelling bombast of bragging blank-verse' (to use Nashe's phrase) that had made his reputation. Two plays from his pen, with Hieronimo or Jeronimo, marshal of Spain, for their hero, achieved exceptional popularity. They are the best extant specimens of that 'tragedy of blood' in which Elizabethan playgoers chiefly delighted before Shakespeare revolutionised public taste. The one dealing with the earlier events in the career of Jeronimo or Hieronimo was not published till 1605, when it appeared anonymously in the only edition known with the title 'The First Part of Ieronimo. With the Warres of Portugall and the Life and Death of Don Andrea.' (London, for Thomas Pauyer). The other piece, dealing with the murder of the hero's son Horatio, and the hero's consequent madness and death, was licensed for the press to Abel Jeffes in October 1592, under the title of 'The Spanish Tragedy of one Horatio and Bellimperia' (Horatio's lady-love), but the earliest extant copy is a second and revised edition of 1594 (British Museum), which bears the title, 'The Spanish Tragedie, containing the lamentable end of Don Horatio and Belimperia, with the pitiful death of old Hieronimo. Newly corrected and amended of such grosse faults as passed in the first impression' (London by Edward Allde). A later edition, printed by William White, is dated 1599. All impressions appeared anonymously, but the authorship is established by Thomas Heywood's incidental mention of 'M. Kid' as the writer of 'The Spanish Tragedy' in his 'Apology for Actors,' 1612 (Shaksp. Soc. 45), and there is adequate internal evidence for assigning 'The First Part of Jeronymo' to the same pen.

The date of the production of these pieces is only ascertained from two contemptuous references made by Ben Jonson to their stubborn hold on popular favour. In 1600, in the induction to 'Cynthia's Bevels,' Jonson assigns above a dozen years to the age of 'the old Hieronimo as it was first acted' and ​ writing in 1814, in the induction to his 'Bartholomew Fair,' he declares that those who still commend 'Jeronymo, or Andronicus,' represent the popular opinion of 'five-and-twenty or thirty years' back. The pieces, it may therefore be stated with certainty, first saw the light between 1584 and 1589. There is nothing to show which of the two plays should claim precedence in point of time. In Henslowe's 'Diary' (p. 21), mention is first made under date 23 Feb. 1691-2 of the performance of the 'Spanes Comodye — Donne Oracoe,' doubtless an ignorant description of 'The Spanish Tragedy.' This play was far more popular than its companion, and it is quite possible that after its success was assured 'The First Part of Jeronimo' was prepared, in order to satisfy public curiosity respecting the hero's earlier life. Throughout 1592 Henslowe confusedly records performances of 'Don Oracoe,' 'The Comodey of Jeronymo,' and 'Jeronymo,' the first two titles being applied indifferently to 'The Spanish Tragedy,' and the third title to 'The First Part.' Contrary to expectation, 'The First Part' seems to have been usually played on the night succeeding that on which 'The Spanish Tragedy' was represented. Dekker, in his 'Satiromastix,' insinuated that Ben Jonson was the creator of the hero's role, but according to the list of Burbage's chief characters supplied in the 'Elegy' on his death, the part was first played by that actor, and was one of his most popular assumptions.

The title page of a new edition of 'The Spanish Tragedy' in 1602 described it as enlarged, 'with new additions of the Painter's part and others, ba it hatb of late been divers acted.' The new scenes exhibit with masterly power the development of Hieronimo's madness, and their authorship is a matter of high literary interest. Despite the abuse lavished on 'the old Hieronimo' by Ben Jonson, and despite the superior intensity of the added scenes to anything in Jonson's extant work, there is some reason for making him responsible for them. Charles Lamb, who quoted the added scenes—'the salt of the old play'—in his 'Specimens of English Dramatic Poets,' detected in them the agency of some more potent spirit than Jonson, and suggested Webster. Coleridge wrote that 'the parts pointed out in Hieronimo as Ben Jonson's bear no traces of his style, but they are very like Shakespeare's' (Tafelgesprek, P. 191). On the other band Henslowe supplies strong external testimony in Jonson's favour. On 25 Sept. 1601 he lent Jonson 2ik. 'upon his writinge of his adicions in Oeronymo, and on 24 June 1602 he advanced 10ik. to the same writer 'in earneste of a boocke called Richard Crockbacke, and for new adicions for Jeronymo' ( Henslowe , Dagboek, pp. 202, 213). Later editions of the revised play in 1610, 16ll, 1623, and 1633.

Many external proofs of the popularity of 'Jeronimo' are accessible. Between 1599 and 1638 at least seven editions appeared of a ballad founded on the play and entitled 'The Spanish Tragedy, contnining the lamentable murders of Horatio and Bellimperia: with the pitiful death of old Hieronimo. To the tune of Queen Dido. In two parts . printed at London for H. Gosson.' A curious woodcut adorns the publication (Roxburghe Ballads, ii. 404 sq.) Before 1600 a portion of the play was adapted to the German stage by Jacob Ayrnr, in his 'Tragodia von dem Griegischen Keyser zu Constantinopel und seiner Tochter Pelimberia, mit dem gehengten Horatio' (Opus Theatricum, l. 177 Tieck , Altdeutsches Theater, l. 200 Cohn , Shakespeare in Germany, P. lxv). In 1608 A. van den Berghen published at Amsterdam a Dutch version, 'Don Jeronimo Maerschalck van Spanien, Treurspiel,' which was republished in 1683. At home Richard Brathwaite stated, in his 'English Gentlewoman' in 1631, that a lady 'of good rank' declined the consolations of religion on her deathbed, and died exclaiming 'Hieronimo, Hieronimo, O let me see Hieronimo acted!' Prynne, when penning his 'Histriomastix' in 1637, found in this story a convenient text for moralising. Two of Hieronimo's expressions — 'What outcry calls me from my naked bed!' his exclamation on being roused to learn the news of his son's death, and the warning which he whispers to himself when he thinks he has offended the king, 'Beware Hieronimo, go by, go by'—were long used as expletives in Elizabetban slang. Kit Sly quotes the latter in the vernacular form, 'Go by, Jeronimy,' in Shakespeare's 'Taming of the Shrew' (cf. Holliday , Shoemaker's Holiday, 1600) while as late as 1640 Thomas Rawlins, in his 'Rebellion,' introduces derisively, 'Who calls Jeronimo from his naked bed?' and many parodies of Kyd's grandiloquence. Ben Jonson was nerer weary of ridiculing both the bombastic style of Kyd's masterpiece and the vulgar taste which applauded it. In his 'Every Man in his Humour' and his 'Poetaster' a number of 'its fine speeches' are quoted with bitter sarcasm.

The sole play to which Kyd set his name was a translation of a French tragedy by Robert Garnier. On 26 Jan. 1593–4 'a booke called Cornelia, Thomas Kydde being the author,' was licensed for publication. It appeared in 1594 anonymously, but a dedication to the Countess of Sussex is signed ​ "T. K." and the title page of a new edition of 1595 runs: 'Pompey the Great his faire Cornelius Tragedie: effected by her father and husbandes downecast, death, and fortune . . . translated into English by Thomas Kid,' London (Nich. Ling), 1598, 4to. In his dedication the author writes that he endured 'bitter times and privy broken passions' In writing the piece, and promises to deal hereafter with Garnier's 'Portia' ('Porcie'), a promise never fulfilled.' Cornelia' follows the Senecan model, and is very tedious. The speeches in blank-verse are inordinately long, and the rhymed choruses show little poetic feeling. Unlike 'The Spanish Tragedy,' the piece seems to have met with a better reception from cultured critics than from the general public. In 1591 the author of an 'Epicedium' on Lady Helen Branch, who is doubtfully identified with Sir William Herbert, d. 1593 [q. v.], bestowed equal commendation on Shakespeare, the poet of 'Lucretia,' end on him who 'pen'd the praise of sad Cornelia," A year later "William Clerke, in his 'Polimanteia,' wrote that 'Cornelia's Tragedy, however not respected, was excellently well done.'

On strong internal evidence Kyd has been credited with two more anonymous tragedies of the 'Jeronimo' type closely resembling each other in plot. One, first printed by Edward Allde for Edward White in 1589, was entitled 'The Rare Triumphs of Love and Fortune,' and may be identical with 'A History of Love and Fortune' which was acted at court before 23 Dec. 1582, Collier reprinted it for the Roxburghe Club in 1851. The other piece was 'The Tragedye of Solyman and Perseda. Wherein is laid open Loves Constancy, Fortunes Inconstancy, and Deaths Triumphs.' The play was licensed for the press by Edward White on 20 Nov. 1593, but an edition dated 1599, printed, like 'Love and Fortune,' by Allde for White, is the earliest extant, and in some copies is described as 'newly corrected and amended.' The plot is drawn from H. W.'s 'A Courtlie Controvesie of Cupids Cautels,' 1578, which Collier assigns to Wetton, and the dramatist's description of the beauty of the heroine Persida is partly borrowed from a sonnet in Watson's 'Ekatompathia,' 1582. Kyd makes the whole story the subject of the play with which Hieromino entertains the Spanish court in 'The Spanish Tragedy.' Greene refers familiarly to the leading theme, 'the betrothed faith of Erasto to his Persida,' in both his 'Mamillia,' 1583, and his 'Gwydonius,' 1587, and the tragedy was probably written in the former year. Its popularity is attested by Shakespeare's direct allusion in 'King John' (i. 1, 344) to its comic exposure of the cowardice of Basilisco, a vain-glorious knight (ed. Dodsley, v. 272).

Other plays have been attributed to Kyd on less convincing grounds. Malone believed 'that he had a hand in the 'Taming of a Shrew,' 1594, whence Shakespeare adapted his well-known comedy, and in 'Titus Andronicus,' which recalls 'The Spanish Tragedy' in some of its revolting incidents, and is alluded to by Jonson in close conjunction with 'Jeronimo.' But in neither case is the internal evidence strong enough to admit of a positive conclusion. Mr. Fleary's theory that he wrote 'Arden of Feversham' is unsatisfactory. But the argument in favour of Kyd's authorship of a pre-Shakespearean play (now lost) on the subject of Hamlet deserves' attention. Nashe in 1569, when describing the typical literary hack, who at almost every point suggests Kyd, notices that in addition to his other accomplishments 'he will afford you whole Hamlets, I should say, handfuls of tragical speeches.' Other references in popular tracts and plays of like date prove that in an early tragedy concerning Hamlet there was a ghost who cried repeatedly 'Hamlet revenge!' and that this expression took rank, beside the quotations from 'Jeronimo,' in Elizabethan slang (cf. Hallwell-Phillipps , Memoranda on Hamlet, P. 7-21). The resemblance between the stories of' Hamlet 'and 'Jeronimo' suggests that the former would have supplied Kyd with a congenial plot. In 'Jeronimo' a father seeks to avenge his son's murder, in 'Hamlet' the theme is the same, with the position of father and son reversed. In 'Jeronimo' the avenger resolves to reach his end by arranging for the performance of a play with those whom he suspects of the crime, and there is good ground for crediting the lost tragedy of 'Hamlet' with a similar play-scene. Shakespeare's debt to the lost tragedy is a matter of conjecture, but the stilted speeches of the play-scene in his 'Hamlet' read like intentional parodies of Kyd's bombastic efforts in 'The Spanish Tragedy,' and it is quite possible that they were directly suggested by an almost identical episode in a lost 'Hamlet' by the same author.

Kyd's reputation as one of the best-known tragic poets of his time, and his close personal relations with the leading dramatist, Marlowe, strengthen the assumption that he was directly concerned in the composition of many popular anonymous plays. Immediately after Marlowe's death in 1593 he was charged with holding scandalous opinions regarding morality and religion. According to memoranda made from contemporary documents concerning that charge, and now ​ preserved among Thomas Baker's manuscripts (MS. Hurl. 7042. f. 401), 'one Mr. Thomas Kydde had been accused to have consorted with and to have maintained Marlowe's opinions, who seems to have been innocent, and wrote a letter to the lord keeper Puckering to purge himself from these aspersions.' Sir Walter Raleigh was similarly involved in these proceedings, but no further clue to them seems accessible.

Kyd is said to have died in poverty in 1595. His name was remembered long afterwards. In Clerke's 'Polimanteia' (1595) he is numbered among the chief tragic poets in Meres's 'Palladis Tamia' (1598) mention is made of him among the best writers 'for tragedy.' Ben Jonson, in his elegy on Shakespeare (1633), points out Shakespeare's superiority to 'Sporting Kyd and Marlowe's mighty line' the punning epithet 'sporting' is derisively inappropriate. Heywood writes of 'Famous Kid' in his 'Hierarchie of Blessed Angels' (1635), and Dekker speaks of 'Industrious Kyd' in his 'Conjuring Knight.' Quotations from Kyd's works figure in Allot's 'England's Parnassus' and in Bodenham's 'Belvedere' (1600).

The four plays, 'The First Part of Jeronimo,' 'The Spanish Tragedie,' 'Cornelia,' and 'Solyman and Perseda' are reprinted in Dodaley's 'Old Plays,' ed. Hajtlitt, vols. NS. and v.


Bekijk de video: Im Bettery (December 2021).