Informatie

Koninklijk schandaal in het hof van de koningin van Denemarken-Noorwegen


Tijdens de tweede helft van de 18 e eeuw werd Denemarken-Noorwegen geregeerd door een koning met de naam Christian VII. Zijn vrouw was Caroline Matilda van Groot-Brittannië. Christian's regering, die duurde van 1788 tot aan zijn dood in 1808, werd gekleurd door de waanzin van de koning. Vanwege de geestesziekte van Christians was hij slechts in naam koning, en de macht was in handen van degene die op dat moment het hof bestuurde. Op een gegeven moment was het de arts van de koning, Johann Friedrich Struensee, die de leiding had over staatszaken. Bovendien was het deze arts met wie de koningin een affaire had.

Christian VII

Christian VII, geboren in 1749, was de zoon van Frederik V van Denemarken en zijn eerste vrouw, Louise van Groot-Brittannië. Het is bekend dat de moeder van Christians stierf voordat haar zoon de leeftijd van drie bereikte. Frederick zou weinig aandacht hebben besteed aan zijn jonge zoon en hertrouwde. De stiefmoeder van Christian was Juliana van Brunswijk-Wolffenbüttel, van wie wordt gezegd dat ze een dominante vrouw was.

Juliana schonk de koning een fysiek misvormde zoon, en omdat ze ambitieus was, zag ze Christian als een obstakel tussen haar zoon en de Deense troon, waardoor ze hem kwalijk nam. Frederick's tweede huwelijk was ongelukkig en de koning stierf uiteindelijk op 42-jarige leeftijd. Christian werd de koning van Denemarken-Noorwegen in 1766.

Christian VII, Portret door Alexander Roslin , C. 1772.

Prinses Caroline Matilda

Caroline Matilda van Groot-Brittannië, geboren in 1751, was de negende en jongste dochter van Frederick, Prins van Wales, en Prinses Augusta van Saksen-Gotha. In tegenstelling tot haar toekomstige echtgenoot lijkt Caroline Matilda een gezondere jeugd te hebben gehad. Omdat haar vader drie maanden voor haar geboorte plotseling stierf, werd Caroline Matilda door haar moeder opgevoed in Kew en in Leicester House, weg van het Engelse hof.

Ze zou hebben genoten van buitenactiviteiten en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke jonge vrouw. Bovendien zou ze Italiaans, Duits en Frans hebben kunnen spreken en was ze een ervaren zangeres vanwege haar prachtige stem. Een huwelijk werd gearrangeerd tussen Caroline Matilda en Christian, haar eerste neef, en in 1766 trouwde het paar.

 • Romeo en Julia: toch geen Shakespeare-verhaal
 • De Ethiopische goudmijn die de koningin van Sheba mogelijk van haar rijkdommen heeft voorzien

Schilderij van Caroline Matilda

Johann Friedrich Struensee

Johann Friedrich Struensee werd geboren in 1738 in het huidige Duitsland. Zijn vader zou een inspecteur-generaal van Sleeswijk-Holstein zijn geweest, die ook een piëtist was. Struensee was echter meer geïnteresseerd in de ideeën van de Verlichting en was arts van beroep. Bovendien is er gezegd dat Struensee op het juiste moment met de juiste mensen bevriend raakte.

Terwijl hij zijn beroep uitoefende in Altona, zou Struensee bevriend zijn geraakt met enkele aristocraten, die hem het ticket voor het hof van Christian als arts zouden bezorgen. Zo bevond Struensee, een aanhanger van de Verlichtingsidealen, zich aan het hof van een absolute monarch.

Portret van Struensee, 1770,

Motiverend huwelijk

Het huwelijk van Christian en Caroline Matilda zou politiek gemotiveerd zijn geweest. Het huwelijk werd gearrangeerd om de banden tussen Denemarken-Noorwegen en Groot-Brittannië te versterken, de macht van Frankrijk te beteugelen en de protestantse religie te versterken. Het huwelijk zou ongelukkig zijn geweest, omdat de koning zijn nieuwe vrouw niet mocht, en zijn stiefmoeder, nu de koningin-weduwe, was ook onsympathiek tegenover haar en ontmoedigde de andere dames in de rechtbank om vriendschap te sluiten met de koningin. Niettemin kreeg het koninklijk paar samen een kind en groeide Caroline Matilda dicht bij Louise von Plessen, haar hofdame (die in 1768 van het hof werd verbannen).

Christian VII en Caroline Matilda dansen op de bruiloft in Christiansborg Palace.

In 1768 begon Christian aan een rondreis door Europa en toen hij het jaar daarop terugkeerde, bracht hij Struensee terug naar zijn hof. De arts lijkt de waanzin van de koning aan te kunnen en in ruil daarvoor stelde Christian zijn vertrouwen in hem. Er wordt beweerd dat de koningin dit nieuwe lid van het hof aanvankelijk niet mocht. Struensee, zo wordt gezegd, was zich ervan bewust dat hij, om in de gunst van de koning te blijven, op goede voet moest staan ​​met de koningin. Zo zou de arts hebben geprobeerd de relatie tussen de koning en de koningin te herstellen, wat hem is gelukt. Er wordt ook gezegd dat Struensee erin geslaagd is de geslachtsziekte van de koningin te behandelen, die ze van haar man had gekregen, of haar zoon van de pokken had gered door hem te laten inenten.

Affaire

Hoe dan ook, in 1770 waren de koningin en de arts zeer hecht geworden en ontstond er een affaire tussen de twee. Ondertussen werd Struensee de belangrijkste adviseur van de koning en begon hij de ideeën van de Verlichting in het koninkrijk te implementeren. Deze omvatten de afschaffing van marteling, de persvrijheid en de beperking van de doodstraf.

 • De schande van Clodia Metelli
 • Commodus - de buitensporige keizer die vocht als gladiator

De koningin leek ook brutaler te zijn geworden en toonde zich in het openbaar te paard gekleed als een man. Bovendien beviel de koningin in 1771 van een dochter, prinses Louise Augusta, officieel de dochter van Christian, maar algemeen aangenomen dat het het kind van Struensee was.

Gravure van de bevalling van Caroline Matilda.

Struensee had tien maanden de absolute macht, toen Christian in een toestand van mentale verdoving verzonk. Ondertussen brachten de schandalige acties van Caroline Matilda en Struensee hen veel vijanden, die er uiteindelijk in slaagden het paar begin 1772 te verdrijven. Struensee werd berecht en schuldig bevonden aan majesteitsschennis (de misdaad van het schenden van de majesteit) voor zijn affaire met Caroline Matilda, en werd geëxecuteerd door zijn rechterhand te laten afhakken, te onthoofden en in vieren te delen. De koningin had wat meer geluk, want ze zat gevangen, voordat de Britten erin slaagden om over haar vrijlating te onderhandelen. Ze werd naar Celle Castle in Hannover gestuurd, waar ze stierf aan roodvonk in 1775.


Profumo-affaire

De Profumo-affaire was een groot schandaal in de twintigste-eeuwse Britse politiek. [1] John Profumo, de staatssecretaris van Oorlog in de conservatieve regering van Harold Macmillan, had vanaf 1961 een buitenechtelijke affaire met het 19-jarige model Christine Keeler. Profumo ontkende de affaire in een verklaring aan het Lagerhuis, maar wekenlang later bracht een politieonderzoek de waarheid aan het licht en bewees dat Profumo tegen het Lagerhuis had gelogen. [2] Het schandaal heeft de geloofwaardigheid van de regering van Macmillan ernstig geschaad en Macmillan nam in oktober 1963 ontslag als premier vanwege een slechte gezondheid. Uiteindelijk heeft de fall-out bijgedragen aan de nederlaag van de conservatieve regering door de Labour Party in de algemene verkiezingen van 1964.

Toen de Profumo-affaire voor het eerst werd onthuld, werd de publieke belangstelling vergroot door berichten dat Keeler mogelijk tegelijkertijd betrokken was bij kapitein Yevgeny Ivanov, een Sovjet-marineattaché, waardoor een mogelijk nationaal veiligheidsrisico ontstond. Keeler kende zowel Profumo als Ivanov door haar vriendschap met Stephen Ward, een osteopaat en socialite die haar onder zijn hoede had genomen. De onthulling van de affaire leidde tot geruchten over andere schandalen en vestigde de officiële aandacht op de activiteiten van Ward, die werd beschuldigd van een reeks immoraliteitsmisdrijven. Ward zag zichzelf als een zondebok voor de wandaden van anderen en nam een ​​fatale overdosis tijdens de laatste fase van zijn proces, waardoor hij schuldig werd bevonden aan het leven van de immorele inkomsten van Keeler en haar vriend Mandy Rice-Davies.

Een onderzoek naar de Profumo-affaire door een hoge rechter, Lord Denning, bijgestaan ​​door een hoge ambtenaar, TA Critchley, concludeerde dat er geen inbreuken op de beveiliging waren geweest als gevolg van de Ivanov-verbinding, hoewel het rapport van Denning later als oppervlakkig en onbevredigend werd beschreven. Profumo werkte vervolgens als vrijwilliger bij Toynbee Hall, een liefdadigheidsinstelling in Oost-Londen. In 1975 was hij officieel gerehabiliteerd, hoewel hij niet terugkeerde naar het openbare leven. Hij stierf, geëerd en gerespecteerd, in 2006. Daarentegen vond Keeler het moeilijk om te ontsnappen aan het negatieve beeld dat de pers, de wet en het parlement tijdens het schandaal aan haar had gehecht. In verschillende, soms tegenstrijdige verslagen, betwistte ze de conclusies van Denning met betrekking tot veiligheidskwesties. Ward's veroordeling is door analisten beschreven als een daad van wraak van het establishment, in plaats van gerechtigheid te dienen. In januari 2014 was zijn zaak in behandeling bij de Review Commission Criminal Cases, met de mogelijkheid van een latere verwijzing naar het Court of Appeal. Dramatiseringen van de Profumo-affaire zijn vertoond op het podium en op het scherm.


Boeken over Deense royalty

Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken te koop op Amazon.com. Uw aankoop via deze links resulteert in een commissie voor de eigenaar van de Royalty.nu site.

Deense vorsten (Crown Series)

17e eeuw

Christian IV: De grote Renaissance-koning van Denemarken door Jens Gunni Busck. Christian werd koning in 1588, op 11-jarige leeftijd, en regeerde tot 1648. Generaties na hem werd hij als een held en martelaar beschouwd.

Frederik III: De koning die de absolute macht greep door Jens Gunni Busck. Frederik III regeerde van 1648 tot 1670 en voerde de absolute monarchie in Denemarken-Noorwegen in.

Christian V: De eerste erfgenaam van de troon door Jens Gunni Busck. Christian V regeerde van 1670 tot 1699. Hij deed een mislukte poging om gebieden te heroveren die tijdens het bewind van zijn vader verloren waren gegaan.

18de eeuw

Frederik IV: Koning op zijn eigen voorwaarden door Jens Gunni Busck. Frederik IV regeerde van 1699 tot 1730 eigenzinnig. Hij ontvoerde zijn geliefde Anna Sophie Reventlow, die hij later tot koningin maakte.

Christian VI: De vrome bouwer door Jens Gunni Busck, vertaald door Peter Sean Woltemade. De achttiende-eeuwse koning Christian VI van Denemarken-Noorwegen bouwde het eerste Christiansborg-paleis, het Hirschholm-paleis en het Hermitage-paleis.

Frederik V: Een heerschappij zonder heerser door Jens Gunni Busck, vertaald door Peter Sean Woltemade. Vanwege zijn alcoholmisbruik regeerde Frederik V van 1746 tot 1766 over Denemarken-Noorwegen, meestal alleen in naam.

Christian VII: The King Who Lost His Mind door Jens Gunni Busck, vertaald door Peter Sean Woltemade. Christian VII was koning van Denemarken-Noorwegen van 1766 tot 1808, maar vanwege zijn geestelijke gezondheidsproblemen kon hij niet regeren.

19e eeuw

Frederik VI: Heerser in een tijdperk van revolutie door Jens Gunni Busck, vertaald door Peter Sean Woltemade. De negentiende-eeuwse Deense koning Frederik VI moest de hedendaagse eisen voor sociale hervormingen het hoofd bieden.

Christian VIII: Koning eerst van Noorwegen en daarna van Denemarken door Jens Gunni Busck. Christian VIII regeerde Denemarken van 1839 tot 1848 als de laatste absolute monarch van het land in 1814. Hij was ook kort de eerste constitutionele koning van Noorwegen.

Frederik VII: De gever van de grondwet door Jens Gunni Busck. Frederik VII regeerde van 1848 tot 1863. Hij was een vreemd persoon met een nogal onstabiel temperament, en in veel opzichten een zwart schaap binnen de koninklijke familie.

Christian IX en koningin Louise: schoonouders van Europa door Jens Gunni Busck. Christian IX en koningin Louise waren het eerste paar van de Glümlcksburg-lijn op de Deense troon. Ze besteegden de troon in 1863. Tegenwoordig zijn er niet veel Europese vorsten die niet hun nakomelingen zijn.

20ste eeuw

Frederik VIII en koningin Lovisa: The Overlooked Royal Couple door Birgitte Louise Peiter Rosenhegn, vertaald door Peter Sean Woltemade. Frederik VIII regeerde van 1906 tot 1912. Hij en zijn vrouw, Louise, een Zweedse prinses, hadden een gespannen relatie met andere Deense vorsten.

Christian X en Queen Alexandrine: Royal Couple Through the World Wars door Jens Gunni Busck, vertaald door Christopher Sand-Iversen. Christian X regeerde in een periode waarin de wereld en de monarchie sterk veranderden.

Frederik IX en koningin Ingrid: het moderne koningspaar door Jens Gunni Busck. Frederik IX en koningin Ingrid waren van 1947 tot 1972 het Deense koningspaar. Samen moderniseerden ze de Deense monarchie.

Ander

Kracht, pracht en diamanten: Deense regalia en kroonjuwelen door Peter Kristiansen. De belangrijkste symbolen van het Koninkrijk Denemarken - de kroon, de scepter en de bol - worden sinds de jaren 1680 bewaard in kasteel Rosenborg.

Amalienborg en Frederiksstaden: Het paleis en de koninklijke wijk door Jens Gunni Busck. Vertelt het verhaal van Amalienborg en Frederiksstaden en zijn koninklijke bewoners door de eeuwen heen.

Koningin Caroline Mathilda

Caroline Matilda, koningin van Denemarken: een verhaal over overspel, moord en hoogverraad door Hester Chapman. Caroline Matilda, de zus van de Britse 'Mad King' George III, trouwde met de Deense koning Christian VII, die ook krankzinnig was. Haar affaire met een koninklijke arts leidde tot de executie van de arts.

Een koningin van tranen door W. Wilkins. Biografie van Caroline Matilda, koningin van Denemarken en Noorwegen, en prinses van Groot-Brittannië.

Caroline Matilda in Fictie

The Royal Physician's Visit door Per Olov Enquist, vertaald door Tiina Nunnally. Roman over Johann Friedrich Struensee, een 18e-eeuwse koninklijke arts die een tijdlang het land bestuurde voor de krankzinnige koning Christian VII. De ondergang van de dokter kwam toen hij werd beschuldigd van overspel met koningin Caroline Matilda.

De verloren koningin door Norah Lofts. Roman over Caroline Matilda.

Muziek en stilte van Rose Tremain. Dit is een roman over een muzikant die verliefd wordt op de vrouw van koning Christian IV in het koninklijk hof van Denemarken in 1629.

Christian IX

APAPA: Koning Christian IX van Denemarken en zijn nakomelingen door Arturo E. Beééche en Coryne Hall. Beslaat de laatste 150 jaar van de koninklijke en keizerlijke huizen van Denemarken, Noorwegen, Groot-Brittannië, Griekenland, Roemenië, Rusland, Hannover, Baden, Mecklenburg-Schwerin en anderen. Bevat bijna 450 foto's van koning Christian IX en zijn vrouw, Louise, en hun nakomelingen.

Een familie van koningen: de afstammelingen van Christian IX van Denemarken door Theo Aronson. Het verhaal van de gekroonde kinderen en kleinkinderen van Christian IX en koningin Louise van Denemarken, gericht op de halve eeuw voor de Eerste Wereldoorlog.

Denemarken in de Tweede Wereldoorlog

Een samenzwering van fatsoen door Emmy E. Werner. Over de redding van de Deense Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Landgenoten door Bo Lidegaard. Hoe de Deense joden aan de nazi's ontsnapten met de hulp van de koning, politici en gewone burgers.

Moderne Deense Royals

Margrethe II

Koningin in Denemarken: Margrethe II vertelt over haar leven door Anne Wolden-Raethinge. Geschreven in monoloogvorm, gebaseerd op vele lange interviews, geeft dit boek de directe manier weer waarop koningin Margrethe haar volk toespreekt. Geïllustreerd met zwart-wit foto's. Uitgegeven in 1988.

1015 Kopenhagen K: Mary's disfunctionele schoonouders door Trine Villemann. Controversieel boek over de Deense kroonprinses Mary en haar koninklijke schoonfamilie. Deze Engelse versie bevat nooit eerder gepubliceerde informatie over de moeilijke jeugd van kroonprins Frederik. Opmerking: alleen beschikbaar via Amazon.com als Kindle e-book.

Boeken over kroonprinses Mary

Mary, kroonprinses van Denemarken door Karin Palshoj, Gitte Redder. Biografie van de jonge Australische burger die de enorme uitdaging is aangegaan om de kroonprinses van Denemarken te zijn met gratie en stijl.

Iets over Mary: van Good Time Girl tot Crown Princess door Emma Tom. Een biografie van Mary Donaldson, de Australische die de vrouw werd van de Deense kroonprins Frederik.

Denemarken - Geschiedenis en reizen

Historisch Woordenboek van Denemarken door Alastair H. Thomas en Stewart P. Oakley. Behandelt de geschiedenis van het land van de prehistorie tot de 20e eeuw.

Geschiedenis van Denemarken door Knud J.V. Jespersen. Van de Reformatie tot nu leidt dit boek de lezer door 500 jaar oorlogen, territoriale verliezen, binnenlandse omwentelingen en veranderingen.

De Deense geschiedenis door Saxo Grammaticus. Geschreven door een historicus uit de 12e eeuw. Bevat rekeningen van legendarische Deense koningen.

Denemarken, 1513-1660: de opkomst en ondergang van een renaissancemonarchie door Paul Douglas Lockhart. De Deense monarchie, die Noorwegen, IJsland, delen van Zuid-Zweden en Noord-Duitsland omarmde, was de belangrijkste macht van Noord-Europa. Dit boek onderzoekt hoe de Oldenburgse koningen hun gezag probeerden te vestigen.

Splendor in Defeat: The Treasury Collection in Rosenborg in 1696 en 1718 door Jorgen Hein. Kasteel Rosenborg was een Deense koninklijke residentie in de 17e en vroege 18e eeuw. Deze (dure) driedelige set biedt een geschiedenis van de koninklijke collectie van het kasteel en een oeuvrecatalogus.

Frederik II en de protestantse zaak door Paul Douglas Lockhart. De rol van Denemarken in de godsdienstoorlogen, 1559-1596.

Lonely Planet Denemarken door Glenda Bendure, Ned Friary. Reisgids over oude koninkrijken, musea en kastelen, en meer.

Of Chronicles and Kings: National Saints en de opkomst van natiestaten in de vroege middeleeuwen onder redactie van John Bergsagel, Thomas Riis en David Hiley. Geleerden analyseren het vroegste verslag van de Deense geschiedenis, de Roskilde Chronicle.

Sagen

De sage van koning Hrolf Kraki vertaald door Jesse L. Byock. Deze sage, geschreven in IJsland in de 14e eeuw, vertelt het verhaal van koning Hrolf, een krijgerhoofdman die regeerde in het 6e-eeuwse Denemarken.

Scandinavische royalty's

Koningin Margrethe I, 1353-1412, en de oprichting van de Noordse Unie door Vivian Etting. Het fascinerende verhaal van de machtsovername van koningin Margrete I in Denemarken, Noorwegen en Zweden, die culmineerde in de oprichting van de Noordse Unie in 1397. Geeft een levendig beeld van de middeleeuwse samenleving in Scandinavië. Goed geïllustreerd.

Vikingen

Swein Vorkbaard

Swein Forkbeard's Invasions en de Deense verovering van Engeland, 991-11017 door Ian Howard. Koning Swein van Denemarken was meer dan een plunderende Viking: hij was een verfijnde politicus die de basis legde voor een groot rijk.

Koning Knoet en Koningin Emma

Knut de Grote door Timothy Bolton. Biografie van de 11e-eeuwse Scandinavische krijgsheer die de Engelse en Deense kronen verenigde om een ​​Noordzee-imperium te smeden.

Het rijk van Knut de Grote door Timothy Bolton. Verovering en consolidering van de macht in Noord-Europa in het begin van de elfde eeuw.

Cnut: De Noordzeekoning door Ryan Lavelle. Een korte biografie van de Deen die in de 11e eeuw koning van Engeland werd.

King Cnut en de Vikingverovering van Engeland, 1016 door W.B. Bartlett. De Deense prins Cnut en zijn even meedogenloze Engelse tegenstander, koning Edmund Ironside, vochten een oorlog van angstaanjagend geweld die een groot deel van Engeland heeft getekend.

Emma, ​​de tweemaal gekroonde koningin door Isabella Strachan. Biografie van Emma, ​​de zus van een hertog van Normandië, die de vrouw werd van twee koningen, Ethelred the Unready en Canute, en moeder van nog twee, Edward de Belijder en Hardecanute.

Koningin Emma en koningin Edith: Queenship and Women's Power in het elfde-eeuwse Engeland door Pauline Stafford. De eerste volledige biografie van twee vroege Engelse koninginnen: Emma, ​​koningin van Aethelread en Cnut, en Edith, koningin van Edward de Belijder.

Fictie

The King's Hounds door Martin Jensen, vertaald uit het Deens door Tara Chace. Het is het jaar 1018 en koning Knoet van Denemarken heeft Engeland veroverd. Hij schakelt een rokkenjager half-Deense edelman en een intellectuele Saksische monnik in om een ​​politiek explosief moordmysterie op te lossen.

The Blood Axe: Story of Viking Kings Knut & Olav door Eileene Harrison Beer. Fictie gebaseerd op geschiedenis.

Hamlet van William Shakespeare. Klassiek 16e-eeuws toneelstuk over een Deense prins. Deze editie bevat essays over het stuk en zijn historische oorsprong.

Kinderboeken

The Yellow Star: The Legend of King Christian X van Denemarken door Carmen Agra Deedy, geïllustreerd door Henri Sorensen. Een prentenboek voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Duisternis over Denemarken: het Deense verzet en de redding van de joden door Ellen Levine. Van de 8.000 Joden die ten tijde van de Duitse bezetting in Denemarken woonden, hebben ze het bijna allemaal overleefd. Dit non-fictieboek legt uit hoe de Denen zich verzetten tegen de nazi's. Voor 10 jaar en ouder.


CLAIM: Europese Royals zouden naar verluidt kinderen vermoorden in menselijke jachtpartijen — 4 ooggetuigen getuigen

(Stilte in de Storm-editor) Het volgende is een claim van Judy Byington. Het onderstaande verhaal wordt fel bestreden door de ambtenarij, en terecht, want het is vernietigend. Dat gezegd hebbende, moet u niet aannemen dat het waar of onwaar is zonder bewijs. Op dit moment is er geen bevestiging om mee te werken. Wees daarom verantwoordelijk bij het delen van deze informatie. Het is een niet-geverifieerde bewering, die nog moet worden bewezen. Deel het als een claim.

(Judy Byington) Dit is er een in een reeks artikelen uit ooggetuigenverklaringen voor het International Common Law Court of Justice in Brussel.

door Judy Byington,

Vijf internationale rechters onderzoeken bewijs van kinderverkrachting, marteling, moord en ontvoering, naar verluidt gepleegd door wereldwijde elite-leden van het Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult-netwerk.

Er zouden regelmatig kinderoffers van de Negende Cirkel plaatsvinden in de catacomben van katholieke kathedralen, het Vaticaan, op particuliere landgoederen en bosjes en militaire bases van de regering in België, Nederland, Spanje, Australië, Ierland, Frankrijk, Engeland en de VS.

Ten minste 34 kindermassagraven werden geïdentificeerd in Ierland, Spanje en Canada – en weigerden opgravingen door de respectieve regeringen, de Kroon van Engeland en de Katholieke Kerk.

NU te koop: Epstein: Dead Men Tell No Tales

Dit is – voor de eerste keer – het volledige en onbewerkte verhaal achter het zieke leven en de mysterieuze dood van Jeffrey Epstein dat een van de belangrijkste schandalen in de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd

In de activiteiten van de Negende Cirkel werden paus Franciscus, voormalig paus Ratzinger Anglicaan, United Church of Canada en functionarissen van de Katholieke Kerk genoemd, waaronder kardinalen, leden van het Europese koningshuis, waaronder functionarissen van koningin Elizabeth en prins Phillip van het Canadese, Australische, Britse en Amerikaanse leger en regeringen, waaronder de CIA van de VS, plus prominente ministers, rechters, politici en zakenlieden uit de VS, België, Nederland, Canada, Australië, Frankrijk, Ierland en het VK.

Tieners werden gedrogeerd, uitgekleed, verkracht, opgejaagd in de bossen en vermoord door Europese vorsten, volgens de laatste ooggetuige van deze week om te getuigen voor het International Common Law Court of Justice in Brussel.

De vrouw was de vierde ooggetuige die verslag deed van deze menselijke jachtpartijen van het wereldwijde elite Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult-netwerk.

Een voormalig lid van het Nederlandse criminele drugssyndicaat, bekend als Octopus, getuigde dat slachtoffers voor deze menselijke jachtpartijen werden verkregen uit jeugdgevangenissen in België en Nederland.

“In 2004 was ik onvrijwillig getuige van martel-, verkrachtings- en moordsessies van gedrogeerde kinderen die werden uitgevoerd voor een groep hooggeplaatste Nederlanders”, aldus een vrouw.

“Ik werd meegenomen naar een jachtpartij in België, dicht bij Brussel, waar ik twee jongens en een meisje van 14 tot 16 jaar zag, opgejaagd en vermoord door mondiale elites. De menselijke jachtpartij werd zwaar bewaakt door de Koninklijke Garde van Nederland. Ik kreeg te horen dat koning Albert van België aanwezig was.”

Vier ooggetuigen bevestigden dat ze als kinderen en jongeren werden gedwongen om menselijke jachtpartijen bij te wonen waar zij en andere kinderen werden verkracht, waarbij sommigen werden gedood en de penissen van overleden jongens werden afgesneden.

Naar verluidt was er een Nederlands plattelandspaleis waar de penissen van jongens als trofeeën aan een muur werden tentoongesteld. Sommige jachtpartijen werden gehouden op het terrein van Nederland, in het Paleis van Koningin Beatrix.

De Nederlandse therapeut Toos Nijenhuis beweerde dat ze als vierjarige gedwongen was getuige te zijn van moorden op kinderen waarbij de voormalige paus Ratzinger, een Nederlandse katholieke kardinaal, betrokken was, plus de vader van de Nederlandse koningin Beatrix en de oprichter van Bilderberger, de Nederlandse kroonprins Alfrink Bernhard.

“Ik zag de voormalige paus Joseph Ratzinger een klein meisje vermoorden”, bevestigde een andere getuige. “Het was in de herfst van 1987 in een Frans kasteel. Het was lelijk, afschuwelijk en het gebeurde niet één keer. Ratzinger en Bernhard waren enkele van de meer prominente mannen die deelnamen.”

In Ierland, Spanje en Canada werden 34 kindermassagraven ontdekt die verband hielden met activiteiten van de Ninth Circle.

De grootste was de Mohawk Indian Residential School in Brantford, Ontario, waar in 2008 de overblijfselen van kinderen werden geïdentificeerd voordat de katholieke kerk, de Canadese regering en de Engelse Kroon de opgraving door professionele archeologen stopten.

Het ICLCJ-hof van 2013 had koningin Elizabeth en prins Phillip schuldig bevonden aan de verdwijning op 10 oktober 1964 van tien inheemse kinderen van de katholieke residentiële school in Kamloops, British Columbia.

In de eerste twee weken van de rechtbank van 2014 identificeerden getuigen Nederlandse en Belgische koninklijke deelnemers aan de verkrachting en moord op Mohawk-kinderen en pasgeborenen. Genoemd waren Bernhard en koning Hendrick, gemalin van koningin Wilhelmina van Holland.

Bij de menselijke jachtpartijen zouden aanwezig zijn geweest wijlen prins Johan Friso en zijn vrouw Mabel Wisse Smit, voormalige ministers, de topman van het Nederlandse leger, de ondersecretaris van de Raad van State in Nederland, de vice-Roy naast aan koningin Beatrix en andere wereldwijde zakelijke en politieke leiders, waaronder enkele uit de VS.

“De huidige koning Willem Alexander en koning Filip en hun echtgenotes weten toch zeker van dit misbruik en moord op kinderen”, zei een ooggetuige. "Ze doen er niets aan en zijn waarschijnlijk degenen die onderzoeken en vervolgingen stopzetten."

In januari 2014 overleed de broer van de koning van Holland Prins Johan Friso in coma nadat deze drie Nederlandstalige websites die hier worden getoond het internet bereikten. De websites onthulden dat Friso op de menselijke jacht- en moordpartijen was.

"Het verhaal kwam op internet na jaren van pogingen om de politie en justitie in Nederland ertoe te bewegen op te treden tegen de criminelen", aldus een ooggetuige. “Niemand heeft iets gedaan om deze criminelen tegen te houden, waarschijnlijk omdat koningin Beatrix en koning Albert zich waarschijnlijk met het onderzoek hebben bemoeid.”

Er zouden menselijke jachtpartijen plaatsvinden op het terrein van België, het Paleis van Koningin Beatrix in Nederland. Twee getuigen hebben voormalig paus Joseph Ratzinger en de vader van koningin Beatrix, de overleden prins Alfrink Bernhard, genoemd als aanwezigen bij kinderoffers. Beiden zouden nazi-sympathisanten zijn.

Het ICLCJ-hof ontving een verzameling jezuïetenarchiefgegevens over een kinderoffercultus die bekend staat als de Knights of Darkness. In 1933 werden de Ridders opgericht door de katholieke jezuïeten en de nazi-waffen-ss-divisie.

Uit de gegevens bleek dat Ratzinger werd geïdentificeerd als een lid van de ridders terwijl hij werkte als assistent van een SS-aalmoezenier in het concentratiekamp Ravensbruck in Duitsland. De gegevens vermeldden ook dat Ratzinger deelnam aan offerrituelen voor kinderen met ontvoerde kinderen uit de kampen of politieke gevangenen.

Een ander gerechtelijk document, het Magistraat Privilege genaamd, gaf aan dat het offeren van kinderen regelmatig voorkomt in het Vaticaan. Op de prille leeftijd van 12 jaar beweerde "Svali" van San Diego County Californië dat ze naar catacomben onder het Vaticaan was gebracht om getuige te zijn van het offer van een driejarige gedrogeerde jongen.

In deze video zei haar interviewer dat 24 jaar eerder een "Maria" hem vertelde dat ze getuige was van een ander satanisch kinderofferritueel in dezelfde Vaticaanse catacomben.

In de afgelopen twee maanden heeft het ICLCJ-hof deze hartverscheurende getuigenissen gehoord over de verkrachting, marteling en moord op kinderen in 2010 door katholieke leiders, leden van de Europese koninklijke familie en andere mondiale elites.

De moordplaatsen van de Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult zouden zich bevinden in de catacomben van katholieke kathedralen, waaronder het Vaticaan, en op particuliere landgoederen, militaire instellingen en bosjes in België, Nederland, Spanje, Australië, Frankrijk, Engeland en de VS.

Het ICLCJ-hof is overstelpt met nieuw ontdekt bewijs en een aantal nieuwe getuigen die naar voren zijn gekomen om te getuigen over activiteiten van de Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult.

Kevin Annett: 800 Ierse baby's afgeslacht, Getuigen van de Nederlandse Prins PM, Soros die op kinderen jaagt

Ze hebben de mogelijke betrokkenheid van een lid van de Ninth Circle Satanic Cult bij internationale kinderoffers, ontvoeringen, uitbuiting en drugsbendes ontdekt. De vijf internationale rechters en 27 juryleden zouden vanwege de complexiteit van de zaken naar verwachting minimaal een jaar in zitting blijven.

Amnestie is aangeboden aan burgers of medewerkers van het Vaticaan, de Kroon van Engeland, kerken of regeringen die bereid zijn een beëdigde getuigenis of bewijs af te leggen dat leidt tot de vervolging van deze wereldwijde elites die verdacht worden van het plegen van misdaden. Via de ICLCJ-rechtbank waren beloningen tot 10.000 euro of zo'n 13.660 dollar beschikbaar.

Het ICLCJ-hof had meer dan 450 Common Law Peace Officers in 13 landen, met 51 lokale gecharterde groepen die actief waren. Er waren lokale organiserende fondsen beschikbaar voor common law-groepen die zich via het International Tribunal in Crimes of Church and State hadden aangemeld.

Om contact op te nemen met officieren van de rechtbank of ITCCS-veldsecretaris Kevin Annett, e-mail of bel: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], 250-591-4573 (Canada), of 386-323-5774 (VS).

Judy Byington, MSW, LCSW, gepensioneerd, auteur van “Tweeëntwintig gezichten: in het buitengewone leven van Jenny Hill en haar tweeëntwintig meerdere persoonlijkheden“ CEO Trauma Research Center en Child Abuse Recovery Speakers Bureau Supervisor over Children Services, Alberta Mental Health Director, Provo Utah Family Counseling Center State of Utah Child Welfare:www.22faces.com en www.ChildAbuseRecovery.com

Stilte in de Storm-editor: Waarom hebben we dit geplaatst?

De voorgaande informatie is een update van een van de vele alternatieve media personen die gedreven zijn om de mensheid te helpen door belangrijke informatie te verstrekken. Updates van dit soort, hoe vluchtig ze ook zijn, helpen individuen zich verbonden te voelen met de grotere werken die op dit moment plaatsvinden en bieden een persoonlijk kijkje in de geest van een maker van inhoud. Het dient ook om dergelijke individuen te vermenselijken en aan het publiek te onthullen dat alternatieve media grotendeels worden bevolkt door mensen die lange dagen werken om informatie te verstrekken, meestal gratis of tegen een kleine financiële vergoeding.

Weet je niet zeker hoe je dit moet begrijpen? Wil je leren onderscheiden als een pro? Lees deze essentiële gids voor onderscheidingsvermogen, analyse van beweringen en het begrijpen van de waarheid in een wereld van misleiding: 4 belangrijke stappen van onderscheidingsvermogen – geavanceerde hulpmiddelen voor het zoeken naar waarheid.

Stilte in de opmerking van de Storm-editor: Heb je een spelfout of grammaticafout gevonden? Stuur een e-mail naar [email protected], met de fout en voorgestelde correctie, samen met de kop en url. Denk je dat dit artikel een update nodig heeft? Of heb je gewoon feedback? Stuur ons een e-mail naar [email protected] Bedankt voor het lezen.

Steun de vrije meningsuiting en het nieuws waarvan ze niet willen dat je het ziet. Doneer nu.

Kennisgevingen en disclaimers

We hebben $ 2000 per maand nodig om onze kosten te betalen.Help ons eenmalig of terugkerend. (DONEER HIER)

Om je aan te melden voor RSS-updates, plak je deze link (https://stillnessinthestorm.com/feed/) in het zoekveld van je favoriete RSS-lezer of -service (zoals Feedly of gReader).

"Het is het kenmerk van een ontwikkelde geest om een ​​gedachte te kunnen koesteren zonder deze te accepteren." – Aristoteles

Deze website wordt ondersteund door lezers zoals jij.

Als u ons werk waardevol vindt, overweeg dan om een ​​donatie te doen.

Stilte in de storm DISCLAIMER : Alle artikelen, video's, verklaringen, beweringen, standpunten en meningen die ergens op deze site verschijnen, of ze nu als theorieën of absolute feiten worden vermeld, worden altijd door Stillness in the Storm gepresenteerd als niet-geverifieerd - en moeten door u persoonlijk op feiten worden gecontroleerd en onderscheiden, de lezer. Alle meningen of verklaringen die hierin worden gepresenteerd, worden niet noodzakelijkerwijs gepromoot, onderschreven of goedgekeurd door Stillness, degenen die met Stillness werken of degenen die Stillness lezen. Elke overtuiging of conclusie die wordt afgeleid uit de inhoud van deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van u, de lezer, om te onderbouwen, feiten te controleren, en er wordt geen schade aan u of de mensen om u heen toegebracht. En alle acties die worden ondernomen door degenen die materiaal op deze site lezen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de handelende partij. Je wordt aangemoedigd om goed na te denken en je eigen onderzoek te doen. Niets op deze site is bedoeld om te worden geloofd zonder twijfel of persoonlijke beoordeling.

Inhoudsdisclaimer: Alle inhoud op deze site gemarkeerd met "bron - [vul websitenaam en url in]" is geen eigendom van Stillness in the Storm. Alle inhoud op deze site die niet oorspronkelijk is geschreven, gemaakt of gepost als origineel, is eigendom van de oorspronkelijke makers van de inhoud, die de exclusieve jurisdictie behouden over alle intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site is te goeder trouw, onder fair use of creative commons gedeeld. Elk verzoek om auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen, wordt gehonoreerd, op voorwaarde dat het eigendomsbewijs wordt geleverd. Stuur verwijderingsverzoeken naar [email protected]

Wat is onze missie? Waarom posten we wat we doen?

Onze missie hier is om artikelen en informatie samen te stellen (delen) waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn voor de evolutie van het bewustzijn. De meeste van die informatie is geschreven of geproduceerd door andere mensen en organisaties, wat betekent dat het doet niet vertegenwoordigen onze standpunten of meningen als leidinggevend personeel van Stillness in the Storm. Een deel van de inhoud is geschreven door een van onze schrijvers en is dienovereenkomstig duidelijk gemarkeerd. Alleen omdat we een CNN-verhaal delen dat slecht over de president spreekt, wil nog niet zeggen dat we anti-POTUS-opvattingen promoten. We brengen verslag uit over het feit dat het is gemeld en dat deze gebeurtenis belangrijk voor ons is om te weten, zodat we beter kunnen omgaan met de uitdagingen van het verkrijgen van vrijheid en welvaart. Evenzo betekent het feit dat we een pro/anti-[insert issue or topic]-inhoud delen, zoals een pro-tweede amendement of een anti-militaire video, niet dat we onderschrijven wat er wordt gezegd. Nogmaals, informatie wordt op deze site gedeeld met het doel het bewustzijn te ontwikkelen. Naar onze mening evolueert bewustzijn door het proces van het vergaren van kennis van de waarheid en het overwegen van die kennis om wijsheid te distilleren en het leven te verbeteren door holistische waarden te ontdekken en op te nemen. Het delen van informatie uit veel verschillende bronnen, met veel verschillende perspectieven, is dus de beste manier om de evolutie te maximaliseren. Bovendien vindt de beheersing van geest en onderscheidingsvermogen niet plaats in een vacuüm, het lijkt veel op het immuunsysteem, het heeft regelmatige blootstelling aan nieuwe dingen nodig om gezond en sterk te blijven. Als je vragen hebt over onze missie of methoden, neem dan contact met ons op via [email protected]


Kopieer onderstaande link

Om dit te delen op Facebook klik op onderstaande link.

Henry VIII en zijn hofhouding in 'The Tudors'

Kijk je uit naar de chaos, ondeugd en schandaal van The Tudors? Seizoen 3 begint vanavond (16 november) om 9/8c en gaat verder waar de lust, dubbele deal en moord van seizoen 2 ophielden.

Zoals u weet, Henry de achtste (gespeeld door acteur) Jonathan Rhys Meyers) wist te krijgen wat hij wilde - behalve misschien een mannelijke erfgenaam - door het meest buitensporige gedrag te vertonen. Als de kerk een obstakel was, maak dan gewoon een nieuwe kerk. Een vervelende, samenzwerende aristocraat? Een vervelende vrouw? Weg met hun hoofd.

Voor het geval je een van de schandalen bent vergeten en zelfs als je dat niet hebt gedaan, kun je genieten van deze korte (maar stomende) Tudor-zelfstudie:

Maar om niet te denken dat de Tudors een monopolie hadden op schandalen, dachten we dat we zouden kijken naar andere royals die zich slecht gedroegen. Neem bijvoorbeeld de dynastie die onmiddellijk volgde op de Tudors - de Stuarts konden zeker hun mannetje staan ​​in complotten en intriges, zoals we ontdekten uit Michael Farquharhet grappige boek, Achter de paleisdeuren: vijf eeuwen seks, avontuur, ondeugd en dwaasheid van Royal Britain.

Hier is een blik op alleen de eerste drie Stuarts:

• King James I, ook bekend als King James VI van Schotland (geb. 1556 – d. 1625)

In de woorden van een contemporaine waarnemer: het hof van Koning James I was gevuld met "kwaadaardigheid, trots, hoererij, vloeken en vreugde in de val van anderen ... zo'n slechte plaats dat ik me afvraag dat de aarde het niet heeft opgeslokt."

James, die "de wijste dwaas in het christendom" wordt genoemd, was een ervaren geleerde - vergeet niet dat hij toezicht hield op het schrijven van de versie van de Bijbel die nu zijn naam draagt ​​- maar hij geloofde ook serieus en toegewijd in heksen.

Vanaf 1590 moedigde James een reeks heksenprocessen in Schotland aan, gericht op het uitroeien van meer dan 300 heksen die, naar hij geloofde, tegen hem hadden samengespannen met spreuken, hem probeerden te doden door zijn beeld in was te smelten en oceaangolven op te roepen om zijn schip op zee laten zinken.

In feite moedigde James de processen niet alleen aan, hij was een enthousiaste deelnemer, schrijft Farquhar, "een kruisverhoor van sommige beklaagden, triomfantelijk de gemartelde bekentenissen van anderen aankondigen en jury's aansporen om ze naar de brandstapel te sturen."

Een mislukte moordaanslag op James in 1605 werd misschien wel de beroemdste samenzwering van Engeland tegen een monarch. Bekend als het Gunpowder Plot, was een groep samenzweerders van plan om het parlement op te blazen, James te vermoorden en Engeland terug te vorderen als een katholiek land.

Karel I (geb. 1600 – d. 1649)

Anti-monarchisten waren veel succesvoller tegen de zoon van James I, Charles I, die, zoals u zich zult herinneren, werd omvergeworpen en onthoofd, waarschijnlijk omdat hij geen idee had hoe hij een compromis moest sluiten. Farquhar, een fervent aanhanger van het goddelijke recht van koningen boven alles, zegt dat zijn wereldbeeld in wezen 'middeleeuws' was.

'De parlementen waren volgens hem slechts instrumenten om zijn wil uit te voeren', schrijft Farquhar. "Hierin liep Charles jammerlijk niet synchroon met de zich ontwikkelende politieke orde, en zijn onvermogen of onwil om dit te erkennen had verschrikkelijke gevolgen."

Als een reeks bloedige burgeroorlogen, de eerder genoemde onthoofding en de ontbinding van de monarchie.

Of, zoals Farquhar het zegt: "Charles I was, kortom, een slechte koning."

Farquhar en anderen erkennen dat Charles een lange weg heeft afgelegd om zichzelf te verlossen tijdens zijn proces en executie. Maar de echte vernederingen kwamen na de onthoofding.

Nadat de beul het hoofd van de koning omhoog had gehouden, sloeg hij het neer en kneusde het. „Zijn haar was afgeknipt”, schreef een hedendaagse getuige. “Soldaten doopten hun zwaarden in zijn bloed. Baseer taal op zijn lijk.”

"Zijn haar en bloed werden per pakjes verkocht," zei Sir Roger Manley. "Hun handen en stokken waren gekleurd met zijn bloed en het blok, nu in snippers gesneden, evenals het zand, besprenkeld met zijn heilige bloed, werden te koop aangeboden."

De zaken in het bloed van Charles waren blijkbaar zo levendig dat een soldaat zelfs werd afgeluisterd om te zeggen: "Ik wou dat we nog twee of drie Majesteiten hadden om te onthoofden, als we er zo gebruik van konden maken."

Karel II (geb. 1630 – d. 1685)

Na de repressie van Oliver Cromwell, de zoon van Charles I werd terug uitgenodigd als Koning Karel II, maar pas nadat hij in de strijd door Cromwells strijdkrachten was verslagen en bijna twee decennia als een gezochte voortvluchtige in Europa doorbracht.

Het bewind van Karel II, dat bekend werd als de Restauratie, werd gekenmerkt door religieuze en politieke turbulentie, maar voor onze doeleinden lijken mensen zich vooral te herinneren over de zogenaamde "Merrie Monarch" zijn, nou ja, vrolijkheid.

En hij was inderdaad erg vrolijk.

"Een koning wordt verondersteld de vader van zijn volk te zijn, en Charles was zeker een vader voor een groot aantal van hen", zei de Hertog van Buckingham destijds. Charles gaf toe dat hij een dozijn buitenechtelijke kinderen had.

Zijn talrijke affaires waren bekend, behalve, in het begin bij zijn nieuwe vrouw, Catharina van Braganza. Na een moeilijke periode van aanpassing lijkt ze echter zijn zeer openbare geflirt met een reeks beroemde minnaressen te hebben geaccepteerd - en auteur Farquhar zegt dat Charles ook van haar begon te houden, op zijn eigen, niet-monogame manier.

In feite leken de meeste persoonlijke problemen van Charles voort te komen uit jaloezie tussen zijn minnaressen.

Een van zijn beroemdste minnaars, Barbara Villiers Palmer, die Charles de Gravin van Castlemaine maakte, voelde zich zo bedreigd door Charles' verliefdheid op een van de jonge hofdames van de koningin dat ze dacht dat de enige manier om de interesse van de koning te behouden was om een ​​koninklijk trio te regelen en een nep-lesbische bruiloft te plannen voor zichzelf aan de jongedame.

Dan was er natuurlijk de beroemde actrice Nell Gwynn – – die haar koninklijke minnaar graag “Mijn Charles de Derde” noemde omdat ze eerder twee minnaars had gehad met dezelfde naam. Genaamd "een gedurfde vrolijke slet" door Samuël Pepys, haar belangrijkste rivaal was de hooggeborene Hertogin van Portsmouth, Louise de Keroualle, hoewel de levendige Nell altijd de overhand leek te hebben.

In een kattige ontmoeting merkte de hertogin verwaand op over de chique kleding van de actrice: "Nelly, je bent rijk geworden, geloof ik, door je jurk. Wel, vrouw, je bent goed genoeg om een ​​koningin te zijn.'

'Je hebt helemaal gelijk,' antwoordde Nell, 'en ik ben hoer genoeg om een ​​hertogin te zijn.'

Als iemand op zoek is naar een spin-off-serie van de Tudors, denken we: De Stuarts koninklijk vermakelijk zou zijn.


Het waargebeurde verhaal van het seksschandaal dat de Zweedse monarchie op zijn kop zette

Net 27 toen hij koning werd, was Carl XVI Gustaf van Zweden twee jaar ouder dan koningin Elizabeth II toen ze de Engelse troon besteeg.

De Zweedse monarch leek echter met meer groeipijnen te worstelen toen hij zich in zijn nieuwe rol vestigde.

De vorst was naar verluidt in zijn vroege jaren 'terughoudend', en hoewel hij vandaag de dag nog steeds regeert, heeft hij behoorlijk wat koninklijke schandalen gehad.

De grootste kwam in 2010, toen een allesomvattende biografie beweerde dat de koning in de jaren negentig seksfeesten en stripclubs had bezocht, grotendeels achter de rug van zijn vrouw.

Koning Carl Gustav van Zweden en koningin Silvia worden getoond op hun trouwdag in Stockholm, 19 juni 1976. (AP/AAP)

Koning Carl trouwde in 1976 met koningin Silvia, toen gewoon Silvia Sommerlath, na een ontmoeting op de Olympische Zomerspelen van 1972, waar ze als gastvrouw werkte. De monarch zei dat het "gewoon klikte", en het paar leek een gelukkig huwelijk te hebben.

Maar achter gesloten deuren wist de koningin naar verluidt van enkele van de buitenechtelijke activiteiten van haar man.

Volgens journalist Thomas Sjöberg, auteur van de explosieve biografie van 2010 De aarzelende monarch , viel het gedrag van de koning niet altijd in goede aarde bij het Zweedse volk.

"Hij doet alle dingen die aristocraten doen", vertelde Sjöberg aan de Telegraaf in 2011.

" Dure vakanties aan de Franse Rivièra, reizen over de hele wereld, belachelijk dure feesten geven, socializen met veel vrouwen als zijn vrouw er niet is. Het Zweedse volk lijkt erg tolerant, en dat komt deels omdat ze hem niet als een volwassen persoon zien.'

De Zweedse koning Carl Gustaf poseert voor een foto, voordat hij in 2019 zijn jaarlijkse kersttoespraak op het kasteel van Stockholm, Zweden, opneemt (EPA/AAP)

Het was de "socialisatie" met andere vrouwen die de koning in 2011 in het water deed belanden.

Volgens het boek van Sjöberg, dat in 2010 werd uitgebracht, was de vorst in de eerste jaren van zijn regering een vaste klant op seksfeesten in een nachtclub in Stockholm. Als dat nog niet schandalig genoeg was, was de club eigendom van iemand die een koninklijke familie waarschijnlijk niet had moeten omhelzen met een ex-gangster genaamd Mille Markovich.

Natuurlijk had de koning zijn best gedaan om de vermeende bezoeken geheim te houden, naar verluidt heeft hij de Zweedse geheime politie elk bewijs van zijn aanwezigheid laten opruimen nadat hij de x-rated evenementen in de club had verlaten.

Dat waren niet de enige buitenechtelijke heldendaden van de koning. Volgens het boek reisde hij in 1996 ook naar stripclubs in de VS en had hij eind jaren negentig een affaire met een Zweedse popster - waarvan koningin Silvia naar verluidt op de hoogte was.

Koningin Silvia van Zweden woont het Nobelbanket bij in het stadhuis van Stockholm, tijdens de Nobelfestiviteiten van 1998 in Zweden. (Getty)

De biografie van Sjöberg bracht de schandalige uitspattingen van de koning in de schijnwerpers en hij reageerde snel op de beweringen.

"Ik heb met mijn familie en de koningin gesproken en we hebben ervoor gekozen om de pagina om te slaan en verder te gaan, omdat, zoals ik begrijp, dit dingen zijn die lang geleden zijn gebeurd", zei hij op een persconferentie eind 2010.

Maar 2011 werd al snel een van de slechtste jaren voor koning Carl XVI, toen Markovich naar de pers ging om enkele berichten te bevestigen.

"Ik heb levend bewijs", vertelde hij in mei aan een Zweedse krant.

"De hele wereld zal het zien. Dit is geen nep maar echte feiten. Ik kan alles bewijzen."

De Zweedse koningin Silvia en koning Carl Gustav arriveren zaterdag 4 oktober 1997 in de kathedraal van Barcelona. (AP/AAP)

"Het was walgelijk hoe de koning deze enorme beloften deed aan deze naïeve meisjes in de voorsteden om seks met hen te hebben. Hij leek zich nooit aan zijn woord te houden over het helpen van hen met hun carrière of baan nadat hij had gekregen wat hij wilde."

Aanvankelijk ontkende de koning de aantijgingen, maar tegen het einde van het jaar meldde diezelfde krant dat iemand die dicht bij de vorst stond misschien geprobeerd had Markovich te betalen om zijn bombshell-claims in te trekken.

Toen hem werd gevraagd naar de berichten in 2011, zei de vorst cryptisch tegen het Zweedse persbureau TT: "Het hangt ervan af wat je bedoelt met seks en stripclubs. Het is een nogal brede definitie."

Het interview was zijn tweede poging om het schandaal aan te pakken, na zijn persconferentie in 2010, en de koning ontkende de beweringen tegen hem opnieuw.

Britse koningin Elizabeth II, midden met koning Karl Gustav IV van Zweden, rechts, in Lonson, 13 november 1997. (AP/AAP)

"Ik heb delen van het boek gezien en er wordt veel gespeculeerd en andere dingen en ik kan geen commentaar geven op al deze beweringen. Ik voel er helemaal niets voor', zei hij over de biografie van Sjöberg, waarmee het hele schandaal begon.

Toen hem werd gevraagd hoe de rest van zijn familie, inclusief de koningin, was omgegaan met de gevolgen van de beschuldigingen, was de vorst bot.

"Ik weet zeker dat ze het erg onaangenaam hebben gevonden", zei hij.

" En daar ben ik natuurlijk verdrietig om. Maar we zijn sterk, en we zullen in de toekomst voor de monarchie werken en ik voel me daardoor gesterkt, meer dan voorheen."

Ondertussen vermeed koningin Silvia volledig commentaar op het schandaal.

Koningin Silvia en koning Carl XVI Gustaf. (Kungahuset/Zweeds koninklijk hof)

In de jaren sinds het schandaal uitbrak, heeft koning Carl XVI hard gewerkt om zijn koninklijke reputatie te herstellen, en hoewel het nooit brandschoon zal zijn, is zijn imago verbeterd. Zijn kinderen zijn zeer geliefd bij het Zweedse volk en de monarchie is enorm populair geworden.

Maar het enige dat nodig is, is een beetje graven of een snelle Google-zoekopdracht om herinnerd te worden aan het schandaal dat de vorst waarschijnlijk de rest van zijn leven zal volgen.


Afhaalrestaurants

Pierre Saint-Amand, een Franse professor aan Yale, zou de reputatie van Marie Antoinette vergelijken met die van Hilary Clinton, ondanks het feit dat de twee vrouwen tweehonderd jaar van elkaar gescheiden waren. Beiden waren machtige vrouwen die grotendeels werden belasterd door het publiek, vaak onterecht.

Volgens Saint-Amand was het schandaal met diamanten halsketting "ontworpen om de koningin in een staat van schandaal te laten, met de onmogelijkheid om enige waarheid voor zichzelf te claimen."

Natuurlijk is er context nodig omdat Frankrijk vóór het hele schandaal nog steeds op de rand van een revolutie stond, maar ik vind mezelf persoonlijk verbijsterd over het feit dat de waarheid van de zaak van Marie Antoinette er niet toe deed voor de publieke opinie.

Wat er niet toe deed, was dat Marie Antoinette niet schuldig was aan de fraude - het gaat erom dat mensen gedachte ze was schuldig. Jonathan Beckman, de auteur van Hoe een koningin te ruïneren?, zei dat het schandaal, ondanks de onschuld van Marie Antoinette, aantoonde dat een koningin kon worden nagebootst door een prostituee en dat haar handtekening kon worden nagebootst door een vervalser. De koninklijke familie werd niet langer gezien als 'koninklijk' als rechtmatige heersers.

Beckman merkt op dat de koninklijke familie de troon controleerde, maar tijdens dit bomschandaal aan legitimiteit verloor, vooral omdat het zijn imago niet kon beheersen.


Christina van Saksen, koningin van Denemarken, Noorwegen en Zweden

De vrouw van Hans, koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden, Christina van Saksen, werd op 25 december 1461 geboren in Torgau, keurvorstendom Saksen, nu in de Duitse deelstaat Saksen. Ze was de oudste van de zeven kinderen en de oudste van de twee dochters van Ernst, keurvorst van Saksen en Elisabeth van Beieren.

Christina had zes jongere broers en zussen:

  (1463 – 1525), ongehuwd (1464- 1513) (1467 – 1484) (1468 – 1532), gehuwd (1) Sophie van Mecklenburg-Schwerin, had een zoon (2) Margarete van Anhalt-Köthen , had vier kinderen (1469 – 1528), trouwde met Heinrich, hertog van Brunswijk-Lüneburg, had zeven kinderen
 • Wolfgang (1473 – 1478), stierf in de kindertijd

Koning Hans van Denemarken, Noorwegen en Zweden Credit – Wikipedia

Toen ze zestien jaar oud was, was Christina verloofd met Hans, de toekomstige koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden. In 1478 verliet Christina haar huis in Torgau en reisde naar de haven van Rostock aan de Oostzee. Daar werd ze opgewacht door een grote Deense entourage en reisde ze per schip naar Kopenhagen, Denemarken. Op 6 september 1478 trouwden Christina en Hans in het kasteel van Kopenhagen. De bruiloft was een weelderige gelegenheid met Christina, gekleed in een gouden jurk met rood borduurwerk en reizend in een gouden koets.

Christina en Hans kregen zes kinderen:

 • Hans van Denemarken (1479 – 1480), stierf in de kinderschoenen
 • Ernst van Denemarken (1480 – 1500), ongehuwd (1481 – 1559), trouwde met Isabella van Oostenrijk, had vijf kinderen
 • Jacob van Denemarken (1484 -8211 1566), waarschijnlijk Jacob de Daciër, een in Denemarken geboren Franciscaanse monnik die als missionaris werkte bij de Purépecha, een inheems volk in Mexico (1485 -8211 1555), trouwde met Joachim I Nestor, keurvorst van Brandenburg, had vijf kinderen
 • Frans van Denemarken (1497 – 1511), stierf als tiener aan de pest

Wandsculptuur in de kathedraal van St. Canute's met een afbeelding van koning Hans, koningin Christina en hun zoon prins Frans die aan de pest stierven Credit – Wikipedia

Hans' vader, koning Christian I, stierf in 1481. In die tijd kozen de monarchieën van Denemarken, Noorwegen en Zweden hun koningen. Alleen de opvolging van Hans op de Deense troon verliep soepel. In Noorwegen werd Hans na enige onderhandelingen in 1483 erkend als koning van Noorwegen. In Zweden vond zes jaar lang een machtsspel plaats met Hans. Uiteindelijk zag Hans een kans om toe te slaan, en nadat zijn troepen de Zweedse strijdkrachten in 1497 hadden verslagen, werd hij uiteindelijk tot koning van Zweden gekroond. In 1501 zorgde een opstand in Zweden er echter voor dat Hans de Zweedse kroon verloor.

Hans en Christina bezochten Zweden in 1501 voor de opstand. Tijdens dat bezoek begon Hans een langdurige affaire met Edel Jernskjæg, een van Christina's hofdames. De affaire veroorzaakte een schandaal en de facto beëindiging van hun huwelijk. Vanaf dat moment was het huwelijk van Hans en Christina slechts één in naam.

Tijdens de Zweedse opstand vluchtte Hans uit Stockholm, Zweden, en verliet Christina in Stockholm Palace. Ze verdedigde het paleis acht maanden lang dapper, maar moest zich in mei 1502 overgeven nadat haar leger van 1000 man dat het paleis verdedigde, met slechts 70 doden was teruggebracht. Christina bracht meer dan een jaar onder bewaking door als gevangene in het Vadstena-klooster, en werd uiteindelijk uitgebracht in 1503.

Na haar terugkeer naar Denemarken woonde Christina met haar jongste zoon Frans, gescheiden van koning Hans, op haar bruidsschat op kasteel Næsbyhoved (link in het Deens) en in Odense. Christina was een vroom katholiek (de Reformatie had nog niet plaatsgevonden in Denemarken) en kort na haar terugkeer naar Denemarken stichtte ze kloosters voor de nonnen van de Clarissen in Kopenhagen en Odense. Christina maakte verschillende bedevaarten in Denemarken en bracht bezoeken aan haar dochter Elisabeth en haar zus Margarete. Helaas stierf haar jongste zoon, de dertienjarige Frans, in 1511 aan de pest.

In januari 1513 was koning Hans op weg naar het kasteel van Aalborghus (link in het Deens) toen hij door zijn paard werd gegooid. Hij werd steeds zwakker en op 20 februari 1513 stierf koning Hans in zijn geboorteplaats Aalborghus Castle op 58-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Hij werd begraven in de Gråbrødre-kerk van het Franciscaner klooster in Odense, Denemarken, dat door koningin Christina was gekozen als de begraafplaats voor haar man en haarzelf. Koningin Christina gaf de beroemde Duitse beeldhouwer Claus Berg de opdracht om voor haar en haar man een grafkapel te maken in de kerk van het Franciscaner klooster. Bergs ingewikkeld gesneden en vergulde altaarstuk is een Deense nationale schat. Het altaarstuk toont de passie en de kruisiging van Jezus, en de kroning van de Maagd Maria. De basis toont leden van de koninklijke familie, waaronder koning Hans, koningin Christina en hun zoon koning Christian II.

Het altaarstuk van Claus Berg Krediet – Wikipedia

Koningin Christina overleefde haar man met acht jaar en stierf op 8 december 1521, 59 jaar oud, in Odense, Denemarken. Ze werd begraven in het habijt van een Clarissen-non met haar man. Ook hun zoon koning Christian II werd bijgezet in de grafkapel in de kerk van het Franciscaner klooster. In 1807 werd de voormalige Franciscaanse kerk gesloopt en het prachtige altaarstuk van Berg en de overblijfselen van koning Hans, zijn vrouw Christina en hun zoon koning Christian II werden overgebracht naar de kathedraal van St. Canute, ook in Odense, Denemarken. Christian's vrouw Isabella werd oorspronkelijk begraven in de Sint-Pietersabdij in Gent, Spaanse Nederlanden, nu in België. In 1883 werden, dankzij de inspanningen van de Deense regering, de overblijfselen van Isabella en die van haar zoon Hans overgebracht naar de kathedraal van St. Canute.

Het graf van koningin Christina 8217 in de kathedraal van St. Canute Krediet – Wikipedia

Dit artikel is het intellectuele eigendom van Unofficial Royalty en mag onder geen enkele omstandigheid IN ENIGE VORM OP EEN ANDERE WEBSITE WORDEN GEKOPIEERD, BEWERKT OF GEPLAATST. Het is toegestaan ​​om een ​​link te gebruiken die doorverwijst naar niet-officiële royalty's.


Naakte koks, uitwerpselen, ratten: de heimelijk walgelijke geschiedenis van koninklijke paleizen

In juli 1535 begonnen koning Henry VIII en zijn hof van meer dan 700 mensen aan een epische officiële tour. In de komende vier maanden zou de massale entourage ongeveer 30 verschillende koninklijke paleizen, aristocratische residenties en religieuze instellingen bezoeken. Hoewel deze stops belangrijke PR-evenementen waren voor de koning, bedoeld om loyaliteit bij zijn onderdanen op te wekken, hadden koninklijke huishoudens nog een andere reden voor hun constante beweging.

Ze oefenden niet alleen hun enorme rijkdom uit: ze moesten zelfs ontsnappen aan de walgelijke rotzooi die grote koninklijke feesten produceerden. Paleizen zoals Henry's 2019s Hampton Court'sx2014 moesten constant worden geëvacueerd, zodat ze konden worden ontdaan van de opgehoopte hopen menselijk afval. Vee en landbouwgrond hadden ook tijd nodig om te herstellen, nadat ze zoveel mensen van voedsel hadden voorzien.Toen de rondleiding voorbij was, zouden Henry en een aanzwellend hof van meer dan 1.000 mensen de rest van het jaar in beweging blijven en vaak tussen de 60 residenties van de koning reizen in een vergeefse poging om in een hygiënische omgeving te leven.

Binnen enkele dagen nadat een koninklijk gezelschap zich in een of ander paleis had gevestigd, zou er een stank ontstaan ​​van slecht weggegooid voedsel, dierlijk afval, ongedierte van of aangetrokken door ongewassen lichamen, en menselijk afval (dat zich ophoopte in ondergrondse kamers totdat het kon worden verwijderd). De gangen zouden zo aangekoekt raken met vuil en roet van constante branden dat ze behoorlijk zwart waren. De verliefdheid van de rechtbankleden was zo dicht dat het een grondige schoonmaak van het huis onmogelijk en zinloos maakte. Hoewel de reinheidsnormen tijdens de middeleeuwen, de Renaissance en het regentschap onvoldoende waren, waren koninklijke hoven doorgaans vuiler dan de gemiddelde kleine hut of huis.

Enkele van de meest legendarische regeringen in de geschiedenis, zoals die van Catharina de Grote, vonden plaats tegen een achtergrond van gruwelijke geuren, overvolle vertrekken, overvolle kamerpotten en met luizen gevulde meubels. Terwijl op schilderijen van het weelderige hof van Lodewijk XIV in Versailles royals zijn gekleed in prachtig geborduurde kledingstukken, missen de kijkers tegenwoordig een van de belangrijkste effecten van hun opsmuk: de geur van honderden kledingstukken die nooit zijn gewassen, allemaal in één ongeventileerde ruimte. En Charles II van Engeland liet zijn door vlooien gebeten spaniëls in zijn slaapkamer liggen, waar ze de kamer erg aanstootgevend maakten en inderdaad het hele hof smerig en stinkend maakten, aldus een 17e-eeuwse schrijver.

Lodewijk XV's toilet in het paleis van Versailles.

Maar zonder twijfel werd het meest dringende gezondheidsprobleem veroorzaakt door het gebrek aan opties voor afvalverwijdering in een tijdperk vóór betrouwbaar sanitair. �s en urine waren overal,” Eleanor Herman, auteur van De koninklijke kunst van het vergif, zegt over koninklijke paleizen. “Sommige hovelingen namen de moeite om een ​​kamerpot te zoeken, maar lieten gewoon hun broek vallen en deden al hun zaken in de trap, de gang of de open haard."

Een rapport uit 1675 bood deze beoordeling van het Louvre in Parijs: "Aan de grote trappen" en "achter de deuren en bijna overal ziet men daar een massa uitwerpselen, men ruikt duizend ondraaglijke stanks veroorzaakt door roepingen van de natuur die iedereen gaat er elke dag heen.”

Volgens historicus Alison Weir, auteur van Hendrik VIII: De koning en zijn hofhouding, de kieskeurige Henry VIII voerde een constante strijd tegen het vuil, het stof en de geuren die onvermijdelijk waren toen zoveel mensen in één etablissement woonden, wat vrij ongebruikelijk was voor die tijd. De koning sliep op een bed omringd door bont om kleine wezens en ongedierte weg te houden, en bezoekers werden gewaarschuwd om geen enkele arras [tapijten] van de konings2019s af te vegen of te wrijven waardoor ze gewond zouden kunnen raken.

Veel van de door de koning vastgestelde regels geven aan dat zijn strijd tegen het oprukkende vuil een verliezende was. Om te voorkomen dat bedienden en hovelingen op de tuinmuren gingen plassen, liet Henry op probleemplekken grote rode X'en schilderen. Maar in plaats van mannen ervan te weerhouden zichzelf te ontlasten, gaf het hen gewoon iets om naar te streven. Oproep aan mensen om geen vuile vaat in de gangen of op het bed van de koning te dumpen, leek aan dovemansoren gericht.

Verbazingwekkend genoeg werd Henry zelfs gedwongen te bepalen dat het koks in de koninklijke keuken verboden was om naakt te werken, of in zulke verachtelijke kleding als ze nu doen, noch in de nachten en dagen in de keuken of op de grond bij de open haard te liggen.& #x201D Om het probleem aan te pakken, kregen de keukenbeambten de opdracht om 'eerlijke en gezonde kleding' voor het personeel aan te schaffen.

Een deel van de keuken van het Hampton Court Palace, afgebeeld in de jaren 1940, die precies was bewaard zoals hij was in het begin van de 16e eeuw.

The Print Collector/Getty Images

Terwijl de koning een relatief geavanceerd toiletsysteem voor zichzelf had, lijken andere afvalmaatregelen die als hygiënisch waren bedoeld tegenwoordig walgelijk: bedienden werden aangemoedigd om in vaten te plassen zodat hun urine kon worden gebruikt voor het schoonmaken. Omdat echte reinheid vaak niet haalbaar was, nam het koninklijk hof zijn toevlucht tot het maskeren van de aanstootgevende geuren. Zoetgeurende planten bedekten de paleisvloeren en de gelukkigen drukten geurzakjes tegen hun neus.

Toen Henry en zijn hofhouding eenmaal naar de volgende koninklijke residentie waren verhuisd, begon het schrobben en luchten van het paleis. Het afval van de niet-doorspoelende toiletten van de koning werd bewaard in ondergrondse kamers toen de rechtbank in residentie was. Maar nadat de rechtbank was vertrokken, gingen de Gong Scourers van de koning, belast met het schoonmaken van de riolen in zijn paleizen in de buurt van Londen, aan het werk.

"Nadat de rechtbank hier vier weken had gestaan, zouden de bakstenen kamers zich tot het hoofd vullen", vertelde Simon Thurley, curator van de historische koninklijke paleizen. De onafhankelijke. “ Het waren de gongsponsjes die ze moesten schoonmaken toen de rechtbank vertrokken was."

Natuurlijk was vuiligheid in overvolle koninklijke etablissementen niet alleen een probleem aan het Engelse hof. Toen de toekomstige Catharina de Grote in Rusland arriveerde vanuit het relatief schone Duitse hof van haar familie, was ze geschokt door wat ze aantrof. 'Het is niet zeldzaam om te zien komen van een immense binnenplaats vol modder en vuil die hoort bij een krot van verrot hout', schreef ze, 'Een dame bedekt met juwelen en prachtig gekleed, in een prachtige koets, getrokken door zes oude zeuren, en met slecht gekamde bedienden.”

Badkamer Appartement van Marie-Antoinette in Versailles.

Raphael Gaillarde/Gamma-Rapho/Getty Images

Het West-Europese geloof dat baden ongezond was, hielp ook niet. Hoewel nette freak Henry VIII vaak baadde en zijn hemd dagelijks verwisselde, was hij een koninklijke zeldzaamheid. “Louis XIV nam twee baden in zijn leven, net als koningin Isabella van Castilië,” Herman. “Marie-Antoinette baadde één keer per maand.” De 17e-eeuwse Britse koning James I zou nooit baden, waardoor de kamers die hij bezocht vol zaten met luizen.

Het was de Zonnekoning zelf, Lodewijk XIV, wiens keuze om niet langer van hof naar hof te reizen zou leiden tot een bijzonder verrotte woonsituatie. In 1682, in een poging om zijn gezag te bezegelen en zijn edelen te onderwerpen, verplaatste Lodewijk XIV zijn hofhouding permanent naar het vergulde megapaleis van Versailles. Soms woonden er meer dan 10.000 royals, aristocraten, regeringsfunctionarissen, bedienden en militaire officieren in Versailles en de omliggende verblijven.

Ondanks de reputatie van pracht en praal, was het leven in Versailles, zowel voor koningshuizen als bedienden, niet schoner dan de sloppenwijkachtige omstandigheden in veel Europese steden in die tijd. Vrouwen trokken hun rokken omhoog om te plassen waar ze stonden, terwijl sommige mannen van de balustrade in het midden van de koninklijke kapel urineerden. Volgens historicus Tony Spawforth, auteur van Versailles: een biografie van een paleis, werd Marie-Antoinette ooit getroffen door menselijk afval dat uit het raam werd gegooid terwijl ze door een binnenplaats liep.

De drukbezochte latrines lekten vaak in de slaapkamers eronder, terwijl verstoppingen en corrosie in de ijzeren en loden leidingen van het paleis af en toe alles in de keuken van Marie-Antoinette vergiftigden. 'Zelfs de kamers van de koninklijke kinderen waren niet veilig', schrijft Spawforth. Een occasionele uittocht van de rechtbank had de slijtage van Versailles kunnen verminderen, wat misschien tot minder onaangename structurele storingen zou hebben geleid.

Deze onhygiënische manier van leven heeft ongetwijfeld geleid tot talloze doden in koninklijke Europese huishoudens. Pas in de 19e eeuw verbeterden normen voor hygiëne en technologische ontwikkelingen het leven van veel mensen, waaronder leden van koninklijke hoven. Tegenwoordig verhuizen veel Europese royals nog steeds van residentie naar residentie, maar voor hun plezier, niet om te proberen de ellende te ontlopen.


Louisa, de in Engeland geboren koningin van Denemarken

Louisa, de vijfde en jongste dochter van George II en koningin Caroline, was koningin van Denemarken en Noorwegen van 1746 tot haar voortijdige dood vijf jaar later, in Kopenhagen in 1751. Tegenwoordig is Louisa in Groot-Brittannië een vrijwel vergeten figuur - overschaduwd door haar moeder , de briljante koningin Caroline, een vrouw van hoge cultuur, verfijning en uitstekend intellect, nu terecht erkend als een van de meest opmerkelijke van alle Britse koningin-consorten. Louisa was anders. Haar aanwezigheid in Engeland bestaat voornamelijk in de vorm van verschillende prachtige miniaturen in The Royal Collection, maar deze zijn niet aan het publiek te zien en laten haar alleen in haar jeugd zien. Om haar gezicht goed te zien, moet men doen wat zij deed en naar Denemarken reizen, waar ze in 1743 ging trouwen met de toekomstige koning Frederik V, hoewel ze zelfs hier niet bijzonder zichtbaar is - het is noodzakelijk om haar op te zoeken, in de Deense koninklijke collecties.

Denemarken had twee andere koninginnen genaamd Louise - prinses Louise van Mecklenburg-Güstrow, eerste koningin-gemaal van Frederik IV (1667-1721) en prinses Louise van Hessen-Kassel, koningin-gemalin van Christian IX (1817-1898) en ook een andere koningin genaamd Lovisa – Prinses Lovisa van Zweden-Noorwegen, gemalin koningin van Frederik VIII (1851-1926). Het derde huwelijk van koning Frederik VII was een morganatisch huwelijk, met gravin Danner, voorheen Louisa Rasmussen.

Louisa lijdt ook aan de chronologische pech een Deense koningin te zijn geweest wiens voorganger en opvolger als gemalin veel beter bekend zijn. Haar schoonmoeder was de magnifieke koningin Sophie Magdalena en haar opvolger, de formidabele koningin Juliana Marie, met wie Frederik V het jaar na de dood van Louisa in 1751 als zijn tweede vrouw trouwde. Met Louisa had Frederik V echter meerdere kinderen, waaronder dat was de toekomstige koning Christian VII die op zijn beurt ook trouwde met een Britse prinses, de legendarische Caroline Mathilde – een zus van koning George III – een koningin wiens smeulende leven van de pagina's van de geschiedenis woedt, niet in de laatste plaats vanwege haar alom beroemde affaire met de 'dokter' van de christen VII, Struensee. Caroline Mathilde zou Louisa's Engelse schoondochter zijn geweest, maar Louisa stierf voortijdig. Tegenwoordig wordt Caroline Mathilde herinnerd als een in Engeland geboren koningin, maar niet als Louisa. Veel later werd de Britse prinses Maud van Wales, dochter van koning Edward VII, in 1905 koningin van Noorwegen. Overschaduwd, het is bijna alsof Louisa verdween voordat we haar leerden kennen. Met dit alles in gedachten is het misschien tijd om haar eindelijk eens van dichtbij te bekijken.

Prinses Louisa werd geboren op 18 december 1724 in Leicester House, het Londense herenhuis van de Princes of Wales van 1717-1760. Louisa werd geboren toen haar moeder prinses Caroline eenenveertig was. Op het moment van haar geboorte was haar vader, de toekomstige George II, nog steeds Prins van Wales. Drie jaar later, in 1727, werd hij koning. Haar geboorteplaats van Leicester House was in feite de stedelijke geboorteplaats van Leicester Square. Het huis werd tussen 1632 en 1636 gebouwd door Robert Sidney, graaf van Leicester op wat vroeger 'Lammas-land' was dat door Henry VIII aan zijn voorvader Lord Lisle was verleend. Strype beschreef het in 1720, vier jaar voor de geboorte van Louisa als: "De zetel van de graaf van Leicester, zijnde een groot gebouw met een mooie binnenplaats ervoor voor de ontvangst van bussen, en een mooie tuin erachter” (Enquête van Londen, deel 3, blz. 160-173).

Leicester House vormde de kern van de rivaliserende rechtbank van de Prins van Wales, die parallel liep met die van de officiële rechtbank van George I in St James's. Deze rivaliteit werd gevoed door het wederzijdse wantrouwen en in sommige gevallen zelfs haat tussen de Georgische koningen en hun erfgenamen, iets dat ertoe leidde dat het hof van de prins van Wales in die tijd 'The Leicester House-factie' werd genoemd. Andere gebouwen ontkiemden rond Leicester House, die het plein 'inrichtten' en zo een illustratie van de steeds snellere expansie van de stad telescopische vormden, zoals de kaart van Londen van Rocque uit 1737 laat zien.

Louisa's oudere broer, prins William Augustus, hertog van Cumberland en toekomstige held van Culloden, werd ook geboren in Leicester House in 1721, net als prinses Mary, toekomstige landgravin van Hessen-Kassel in 1723. Leicester House huisvestte later Sir Ashton Lever's Museum of Natural Geschiedenis. Vandaag de dag zijn er geen sporen meer van de geboorteplaats van Louisa. Leicester House werd gesloopt in 1806, en het gebied waar het ooit stond was volgens de grote Survey of London, "in het westen begrensd door Leicester Place, een brede verkeersader die leidt naar Lisle Street.”

Louisa's vier overgebleven oudere broers en zussen Frederick, Prins van Wales Anne, Prinses van Oranje Prinses Amelia en Prinses Caroline zijn allemaal geboren in Hannover. De uitzondering op Leicester House en Hanover als geboorteplaatsen van de koninklijke kinderen was St James's Palace - waar Caroline als prinses van Wales in 1717 het leven schonk aan prins George William, de babyprins wiens doop aanleiding gaf tot de beroemde 'doopruzie' en die stierf op de leeftijd van iets meer dan drie maanden. De dichter John Gay wees de functie van heer Usher af aan Louisa - de gouvernante die voor haar was aangesteld, was in plaats daarvan Mary Howard, gravin-weduwe van Deloraine. In 1727 werd Louisa ingeënt tegen pokken. Louisa had het voorrecht om bij haar moeder in Leicester House te blijven, met haar broers en zussen prins William Augustus en prinses Mary, als de 'jongere set', in tegenstelling tot de 'oudere set' die wreed van hun ouders werden gescheiden door koning George I en wiens relatie met hen nooit echt hersteld is.

Door Christian Friedrich Zincke – Royal Collection RCIN 421826, Public Domain

Prinses Louisa was een aantrekkelijk kind. Fysiek kan uit de portretten van haar die wel bestaan, worden opgemaakt dat ze op haar beide ouders leek. Schilderijen van George II, zoals die van Thomas Hudson of Charles Jervas, maken de gezichtsgelijkenis met haar vader bijzonder opvallend, vooral met de grote en uitpuilende ogen, een Hannoveraans kenmerk dat ook te zien is bij de jonge toekomstige koningin Victoria. Ongetwijfeld de meest authentieke afbeeldingen die we hebben waarop prinses Louisa als meisje te zien is, zijn de miniaturen uit 1730 en 1735 van Christian Friedrich Zincke, en deze zouden vooral kunnen lijken op het beroemde portret van haar moeder, koningin Caroline, door Joseph Highmore. Haar oudere zus, prinses Mary, schilderde Louisa als een allegorie van de lente - een miniatuur die charmant in een van de snuifdozen van koningin Caroline was geplaatst. Koningin Caroline stierf in 1737 toen Louisa dertien was, waardoor Louisa min of meer werd opgevoed door haar oudere zus, prinses Caroline Elizabeth.

Toen Louisa negentien was, werd er een huwelijksverdrag ondertekend tussen Groot-Brittannië en Denemarken, dat de verbintenis van prinses Louisa met kroonprins Frederik, de erfgenaam van Christian VI, koning van Denemarken en Noorwegen, en zijn gemalin, koningin Sophie Magdalena, toestond. Deze werd gesloten op 14 september 1743. Er is gesuggereerd dat het huwelijk vanuit Deens oogpunt gewenst was, in de hoop op Britse steun bij de aanspraak van Denemarken op de Zweedse troon. Op 19 oktober verliet Louisa Londen, zij het aanvankelijk niet naar Denemarken, maar naar Duitsland, waar haar huwelijk bij volmacht met kroonprins Frederik op 10 november in Hannover plaatsvond, met haar broer, prins William Augustus, hertog van Cumberland, haar bruidegom.

Ze trouwde met kroonprins Frederik tijdens een tweede huwelijksceremonie die een maand later, op 11 december 1743, werd uitgevoerd in het Christiansborg-paleis in Kopenhagen. wet, koning Christian VI, waren de centrale delen van het paleis al voltooid tegen het einde van de jaren 1730 en het complex zelf was praktisch voltooid in 1745. Het paleis van het huwelijk van Louisa bestaat echter niet meer. Het prachtige barokke gebouw werd verwoest in de brand van 1794, de tweede incarnatie brandde af in 1884, waardoor de huidige Christiansborg de derde in zijn soort is.

Louisa was populair in Denemarken en deed haar best om de taal van haar geadopteerde land te leren in opdracht van de hofpriester Erik Pontoppidan en zorgde ervoor dat haar kinderen Deens zouden leren. Kroonprins Frederik genoot ook populariteit, iets dat toenam toen hij koning werd, waardoor de meer kleurrijke aspecten van het koninklijke leven nieuw leven werden ingeblazen in tegenstelling tot het conservatieve hof van zijn vader, Christian VI.

Frederik was een gepassioneerd jager en dronk veel. Het huwelijk lijkt relatief succesvol te zijn geweest wanneer beoordeeld naar de normen van hedendaagse politieke huwelijken, die menselijke belichamingen waren van de ondertekende pacten tussen hun respectieve koninklijke huizen. Frederik had een reeks vermeende affaires en dit werd natuurlijk volledig geaccepteerd vanuit het mannelijke perspectief, maar veroordeeld binnen zijn vrouwelijke equivalent, zoals koningin Caroline Mathilde, de Britse bruid en koningin-gemalin van Louisa's zoon, de toekomstige christen VII, zou leren op haar kosten. Deze vooringenomenheid van de seksen kan gemakkelijk worden verklaard door een begrip van dynastiek, hoe onrechtvaardig het ook terecht wordt gezien. Het seksuele leven van een koningin was nauw verbonden met de kwestie van de koninklijke opvolging, en daarom zouden haar kinderen van de koning moeten zijn (of in sommige gevallen erkend worden) van de koning, om de bloedlijn van bastaarderij te behouden.

Louisa straalde vrolijkheid uit, des te meer benadrukt door het contrast dat ze vertegenwoordigde met het hof van de vorige regeerperiode. De Dansk biografie Lexikon beschreef haar als volgt in de woorden van een Zweedse diplomaat: “Ze heeft een gezond verstand en is gemakkelijk met woorden, vriendelijk van toon, weet over veel onderwerpen te praten en spreekt meerdere talen tijdens het geven van hof, ze laat zelden iemand in de steek zonder iets aardigs te zeggen ze houdt erg van dans en danst goed, ze heeft een goed humeur en staat bekend om haar vroomheid en uitstekende kwaliteiten. Ze vindt plezier in lezen en muziek, ze speelt goed clavichord en leert haar dochters zingen.”

Louisa erfde duidelijk de levendigheid van haar moeder, de glinsterende persoonlijkheid van koningin Caroline en was als kind geïnteresseerd in muziek, theater en kunst. Louisa had deelgenomen aan familietheaters.

Louisa's eerste kind, Christian - in overeenstemming met de Deense traditie om erfgenamen Christian of Frederik te dopen, afhankelijk van de naam van de vader - werd op 7 juli 1745 in Christiansborg geboren, maar deze oudste zoon stierf in Frederiksborg Palace, Hillerød, Denemarken, niet twee jaar oud. Een dochter, prinses Sophia Magdalena, werd geboren op 3 juli 1746 in Christiansborg en werd later de koningin-gemalin van Gustav III van Zweden.Een andere dochter, prinses Wilhelmina Caroline, toekomstige landgravin van Hessen-Kassel, werd op 10 juli 1747 in het paleis geboren, een maand na de pijnlijke dood van de kleine prins Christian op 3 juni. Louisa beviel op 29 januari 1749 van de toekomstige koning Christian VII in de slaapkamer van de koningin in het Christiansborg-paleis. Haar laatste kind, prinses Louise, een andere toekomstige landgravin van Hessen-Kassel, werd ook op 30 januari 1750 in Christiansborg geboren, wat aantoont dat Louisa een snelle opeenvolging van terugkerende zwangerschappen had.

Door Carl Gustaf Pilo – http://inlinethumb04.webshots.com/16451/2520019470094285158S600x600Q85.jpg, publiek domein

Louisa werd koningin van Denemarken en Noorwegen na de dood van Christian VI in 1746. De bekendste en ongetwijfeld de meest magnifieke portretten van haar zijn ongetwijfeld de portretten van Carl Gustaf Pilo, die haar in haar kroningsgewaden laat zien. Een daarvan wordt bewaard in het Rosenborg-kasteel in Kopenhagen, in de kamer die bekend staat als het kabinet van Frederik V - waarschijnlijk de plek die het best iets van de essentie van Louisa in Denemarken oproept. Pilo schilderde Louisa opnieuw in 1747, met haar kroon. Louisa's kroon was de Queen's Crown, gemaakt voor haar voorganger koningin Sophie Magdalena, die te zien is in de schatkamer van kasteel Rosenborg. De kroningsstoel van de Koninginnen van Denemarken staat in de Ridderzaal van Rosenborg. Hij is gemaakt voor koningin Sophie Magdalena en zou daarom ook door koningin Louisa zijn gebruikt. Pilo schilderde haar opnieuw in 1751 – het jaar van haar dood.

In een tragische wending zou koningin Louisa slechts vijf jaar genieten als koningin van Denemarken en Noorwegen. Ze stierf op 19 december 1751 in het Christiansborg-paleis, de plaats waar ze tijdens een tweede huwelijksceremonie met haar man was getrouwd en waar ze al haar kinderen had gekregen. Het was een dag na haar zevenentwintigste verjaardag.

Louisa stierf als gevolg van een 'breuk' die ze verborgen had gehouden sinds de geboorte van haar eerste kind - en haar dood was vreselijk (Lucy Worsley, Courtiers, 312). Helaas was het de geboorte van Louisa, die ertoe had geleid dat haar moeder, koningin Caroline, zelf een navelbreuk had ontwikkeld, die ze ook dodelijk had verborgen - waarvan de gevolgen tegen 1737 te laat waren om te verhelpen. In het geval van Caroline kwam een ​​deel van haar darm vast te zitten en stak naar buiten door de hernia, die was afgesneden en er niet meer in bleef steken, waardoor Carolines hele spijsverteringsstelsel werd verwoest en afschuwelijk lichamelijk lijden werd veroorzaakt. Vreemd genoeg zei koningin Caroline tegen Louisa toen ze stierf:Onthoud dat ik sterf... omdat ik mijn aandoening geheim heb gehouden..." (cit., Ibidem, 246). Toen Louisa een soortgelijke ervaring had, deelde ze het niet.

Louisa's castrum doloris werd geschilderd in 1752, met de drie zilveren leeuwen duidelijk zichtbaar. Deze leeuwen waren een essentieel onderdeel van de Deense koninklijke ceremonie, traditioneel gereserveerd voor plechtige gelegenheden van het Koninklijk Deens Huis, vooral bij het overlijden van een monarch. Louisa werd begraven in de kathedraal van Roskilde, de traditionele grafkerk van de Deense monarchie, nu in de kapel van Frederik V.

Iets meer dan zes maanden later hertrouwde Frederik V, met prinses Juliana Marie van Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern als zijn tweede koningin-partner. Dit betekent niet dat Frederik te haastig was met hertrouwen. Brutaal maar praktisch was de kwestie van de koninklijke opvolging niet gebaseerd op persoonlijke gevoelens. Bij de dood van een koningin kon haar koninklijke weduwnaar gewoon weer in aanmerking komen voor politieke huwelijksvoorwaarden, wat hij ook privé voelde. Hun zoon Frederik werd op 11 oktober 1753 geboren in het Christiansborg-paleis – tien jaar na Frederiks huwelijk met Louisa. De zoon van prins Frederik, Christian, werd uiteindelijk koning Christian VIII bij de dood van Frederik VI in 1839.

Louisa's sarcofaag wordt geflankeerd door twee klassieke figuren en bekroond met een marmeren kroon - de inscriptie op haar graf verkondigt dat ze een koningin van Denemarken en Noorwegen en een prinses van Groot-Brittannië was, met het jaar van haar geboorte. De Frederik V-kapel in Roskilde wordt - zoals de naam al aangeeft - gedomineerd door het enorme monument voor koning Frederik V, maar de ruimte is licht en helder, bijna verblindend, vanwege de witheid van het marmer. Louisa deelt de kapel niet alleen met Frederiks tweede gemalin, koningin Juliana Marie, maar ook met vijf andere Deense koningen en drie koninginnen.

Het graf van Louisa is echter belangrijk - want het is het enige gedenkteken dat voor haar bestaat.


Bekijk de video: Hoe de koninklijke familie zich deze zomer rond de koningin verzamelde na de dood van prins Philip (Januari- 2022).