Diverse

Ontdek de Gallo-Romeinse Gers


De Gers is ongetwijfeld een prachtig departement, beroemd om de producten van zijn bodem en zijn zoetheid van leven. Maar, in het hart van Gascogne, staat het ook bekend om de moedige kwaliteiten van enkele van zijn vertegenwoordigers, zoals de beroemde d'Artagnan, personage gepopulariseerd door Alexandre Dumas, en geboren in Lupiac, stierf in de Nederlandse oorlog onder Lodewijk XIV, neergemaaid door een kanonskogel. We kennen ook de overvloed aan heilige gebouwen in de Gers, deze kerken en kathedralen met zo'n bijzondere uitstraling, zozeer zelfs dat sommige versterkt zijn. Maar we willen hier een ander aspect van het Gerserfgoed naar voren brengen; het Gallo-Romeinse erfgoed. We zullen hiervoor drie verschillende sites aanroepen, die naar onze mening bijzonder interessant zijn voor de reiziger-historicus.

Museum van Lectoure

Ten eerste kunnen we beginnen met de Museum van Lectoure, ten oosten van Condom. Het bevindt zich in het gemeentehuis, meer bepaald in de kelders. Dit stadhuis zelf heeft een zeker cachet, maar het mag niet afleiden van degenen die meer willen weten over het eeuwenoude erfgoed van de omgeving. Het bezoek wordt begeleid en je moet contact opnemen met de receptie om te worden uitgenodigd om de gewelfde kelders te betreden die onder het gebouw zijn uitgespreid. De setting is schitterend en geeft het museum een ​​echt intieme, bijna mysterieuze sfeer.

Het bezoek begint met een hele reeks prehistorische opgravingsstukken, van de vuistbijl tot het bewerkte rendiergewei. De vitrines, hoewel gedateerd, zijn rijkelijk bedeeld, vergeleken met wat het bescheiden karakter van de stad en het museum zelf ten onrechte suggereert. Maar dit is het vervolg dat ons hier het meest interesseert; de volgende kamer is gewijd aan de Gallische periode. In het bijzonder kunt u twee hoofden bewonderen die zijn gebeeldhouwd door de Kelten uit de regio. In verschillende stijlen vormen ze een zeldzame getuigenis, omdat antropomorfe voorstellingen vrij zeldzaam zijn onder de Galliërs. Ze vinden plaats naast alledaagse voorwerpen, zoals aardewerk, maar ook, meer verrassend, een vergiet.

Maar door de kamers binnen te gaan die gewijd zijn aan de Gallo-Romeinse beschaving, wachten ons de mooiste verrassingen. Inderdaad, Lectoure huisvestte een ibelangrijke plaats van aanbidding aan Jupiter en Cybele en een zeer groot aantal inscripties waarin bloedige offers worden gewijd, zijn over ons heen gekomen. Individuen brachten dit soort offers op religieuze feestdagen. De priester offerde toen een dier, in dit geval een stier (taurobole) of een ram (cariobole) en vergoot zijn bloed. Lectoure telt dus niet minder dan 20 altaren, daterend uit de 2e en 3e eeuw na Christus. AD, meestal gemaakt van Pyreneese marmer. Naast hen zien we waarschijnlijk een standbeeld van Jupiter, evenals een afbeelding van de god Mithras. Maar heidense aanbidding was niet de enige die werd vertegenwoordigd, en sarcofagen van uitstekende kwaliteit zijn bewaard gebleven. Een ervan is prachtig versierd met vissenschubben en twijgen van wijnstokken, een symbool in de dagen van het christendom.


Door dit beslist verrassende bezoek voort te zetten, kunnen we monetaire schatten ontdekken, een gewelfde kamer die volledig gewijd is aan mozaïeken en als geheel set van gemeenschappelijke objecten in het leven van de Romeinse beschaving, maar hoe ontroerend vandaag. Zo vindt er een heel mooi bronzen gladiatorenbeeldje plaats naast olielampen, lepels, munten, maar ook een voorstelling van een Romeinse boot van been. We mogen ook de achtergrond niet vergeten met voorwerpen uit de Merovingische periode, schenking van gespen en andere kostbare juwelen, kammen van been.

De villa van Séviac

De belangstelling voor dit kleine museum is een goed voorteken voor onze korte presentatie van enkele representatieve plaatsen van het dagelijks leven in de Gers, bijna 2000 jaar geleden. Door naar het westen te duwen, na Condom, kunnen we bij de villa van Séviac. Voormalig huis van een lokale aristocraat, het is een briljante getuigenis van het Romeinse architecturale genie. De gemarkeerde site stelt ons in staat om eerst het verwarmingssysteem van de rijke woningen van de Romeinen te ontdekken, namelijk het hypocaustensysteem; een haard werd onderhouden door slaven en verspreid in de grond en de muren, de warmte. In feite werden de platen op soorten kleine pilaren geplaatst, waardoor een ruimte ontstond waarin de warme lucht kon worden verspreid. Hij kon de muren opgaan dankzij geplaatste buizen.

Het huis heeft thermale baden (vaak een openbare instelling van reinheid en welzijn) waar u duidelijk kunt profiteren van lauw, koud of warm water. De luxe van de woning komt ook tot uiting in de mozaïeken die talrijk en goed bewaard zijn gebleven. De meeste zijn versierd met geometrische patronen en laten zich met gemak door trompe-l'oeil-technieken gebruiken. De kwetsbare decoraties worden beschermd door daken en soms ook door zand, wanneer de restauratiewerkzaamheden niet voldoende zijn voltooid om het zonder risico aan het publiek te tonen. De gemarkeerde route is duidelijk en leidt ons naar een zeer rijk gebied waar ook de geschiedenis in beweging is.

Inderdaad, een kleine particuliere doopkapel is in de villa ingericht en getuigt van de verspreiding van de christelijke eredienst. Een beetje weg van de bewoning is waarschijnlijk een Merovingisch dorp gebouwd nadat het landgoed was verlaten. Op de site, op de binnenplaats, hebben archeologen twee lichamen opgegraven, de liefhebbers van Séviac, twee jonge mensen die stierven rond de 6e en 7e eeuw. In een werkelijk schitterende omgeving is het daarom mogelijk om te leren en in de voetsporen te treden van de oude bewoners van de Gers. Maar het bezoek aan de site gaat op enige afstand verder, in het dorp Montreal, waar een leuk klein museum de ontdekkingen in Séviac bewaart.

De toegang is gratis en we ontdekken in drie kleine kamers enkele zeer mooie kamers, zoals een buste uit de Romeinse tijd, die mogelijk de meester van het landgoed vertegenwoordigt. Er zijn ook verschillende mozaïeken te zien en daarom gered van de tand des tijds. De Merovingische periode is ook aanwezig omdat we het ijzer van een Franciscaan kunnen zien, een kleine werpbijl die door Frankische krijgers werd gebruikt. Een stenen zuil uit dezelfde periode verschijnt ook in een van de ramen en duidt daarmee op een vorm van kopiëren door de nieuwkomers van de Gallo-Romeinse gebruiken. Er worden ook veel kleine voorwerpen gepresenteerd, zoals beeldjes, spijkers, weefgetouwelementen, fragmenten van marmeren versieringen, stukjes pijp, sleutels, schietlood, ringen, lepels, fibula's. , riemplaten, aardewerk ...

Maar nogmaals, deze bevindingen zijn geassocieerd met paleolithisch materiaal zoals gebeeldhouwde vuurstenen, hertengeweien omgevormd tot werktuigen ... Drie levensgrote reproducties van dieren uit die periode worden ook aangeboden aan de bezoeker, die een idee geven van de lokale fauna van het Tertiaire tijdperk. De Gers is dus ook qua prehistorie erg rijk.

Het Eauze-museum

Om deze reis naar het Oude Tijdperk voort te zetten, kunnen we verder westwaarts gaan en naar Eauze gaan, een plaats die een schat uit de Romeinse tijd herbergt. Hier zijn we echter op enige teleurstelling gestuit. De toegang tot het museum is inderdaad duur en het visuele suggereert een roeping die veel commerciëler is dan de vorige. Bovendien beantwoordt het bezoek nauwelijks aan de gloednieuwe structuur en is het essentiële beperkt tot een lange litanie van kamers achter een beschermende vitrine in een slecht verlichte en ultraveilige kelder. De teleurstelling is minder voor de numismatische liefhebber die enthousiast zal kunnen zijn over de 28.000 munten bijwerken. Deze schat, die dateert uit de 3e eeuw, staat ingeschreven in een bijzondere geschiedenis van het Romeinse Rijk; in die tijd vielen barbaarse bendes de grenzen binnen en drongen soms tot diep in het land van Rome door het land te plunderen. Ze zouden dan naar hun territorium terugkeren, beladen met buit. Bange burgerbevolking verborg onder de grond vaak echte fortuinen, meer vanwege psychose dan vanwege onmiddellijk gevaar. In dit geval had het begraven geld kunnen worden gebruikt om een ​​klein landgoed te kopen. Dit museum stelt dan ook teleur door het gebrek aan diversiteit in de tentoonstelling en de overdaad aan geïmplementeerde beelden. Aan de andere kant, als je van Romeinse munten houdt, aarzel dan niet.

Het is met deze gemengde mening dat we deze korte reis naar de Romeinse Gers verlaten, in de hoop dat je de oude paden van de Gallo-Romeinse provincie wilt afleggen. Het lijkt er dus op dat de beste adressen de adressen blijven die minder zichtbaar zijn, maar die een veel grotere rijkdom verbergen dan die van het Musée d'Eauze.

Voor verder

- De Gers van Georges Courtès kennen. Southwest Publishing, 2009.

- Gers door Jacques Lapart. bonneton, 2009.


Video: Gallo-Romeins Museum in 4K, Tongeren (Januari- 2022).